Visir införs för att skydda vårdtagare i Tibro kommun

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

15 maj 2020

Omsorg och stöd, Trygghet och säkerhet, Corona

Från den 15 maj kommer Tibro kommuns vård- och omsorgspersonal att använda visir vid allt vårdnära arbete för att ytterligare minska risken för smittspridning till vårdtagare. "Folkhälsomyndigheten har kommit med en ny rekommendation om att skapa en barriär mellan vårdtagare och personal", klarlägger Tibros medicinskt ansvariga sjuksköterska Annicka Klar.

Den nya rutinen innebär att både allmänheten och anhöriga kan komma att träffa på personal som bär visir på Tibro kommuns särskilda boenden och inom hemvården från och med eftermiddagen den 15 maj och framåt.

– Målet är att minska smittspridning av Covid-19 från personal till äldre vårdtagare, brukare och patienter inom den kommunala vård- och omsorgsverksamheten. Åtgärden är även till för att vår personal ska känna sig tryggare i det vårdnära arbetet, säger Annicka.

Det förekommer fortfarande ingen smitta i Tibro kommuns vård- och omsorgsverksamheter utan användningen av visir är ytterligare en förebyggande åtgärd, vid sidan om de basala hygienrutinerna och uppmaningen att stanna hemma om känner sig det minsta sjuk.

– Folkhälsomyndigheten har valt att förorda en barriär mellan vårdtagare och personal även om det ännu inte finns några studier som visar att visir och munskydd skyddar specifikt mot Coronasmitta. De lutar sig mot de erfarenheter och studier som finns gällande andra virus som påverkar andningsfunktionen och tillämpar försiktighetsprincipen för att om möjligt motverka ytterligare spridning av Coronavirus inom den kommunala vård och omsorgen i Sverige, förklarar Annicka Klar.