Rundvandring på Baggeboskolan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

18 maj 2020

Barnomsorg och utbildning, Byggnation, boende och miljöskydd, Baggeboskolan

Nu är Tibros nya F-6-skola Baggeboskolan snart färdigbyggd. Under de närmaste veckorna kan du följa med på fem filmade rundvandringar i och runt skolan. I den första filmen berättar rektor Annette Larsson och projektledaren Samuel Willner om de bärande tankarna med skolans utformning.

Baggeboskolan kommer att tas i bruk vid höstterminsstarten. Det är en treparallellig skola för 540 elever med en särskola och en fullstor idrottshall. Baggeboskolan har en pedagogisk identitet, som bygger på trygghet, glädje och lärande.

- Barnen har varit väldigt delaktiga i själva planeringen utav både innemiljön och utemiljön. Både när det gäller val av färger och vad de behöver när det är som bäst i skolan, berättar skolans rektor Annette Larsson.

Stor delaktighet

Annette klarlägger att både hon och personalen har fått vara med och påverka utformningen av skolan. De har utgått från vad som är framgångsfaktorer för trivsel och lärande i skolan, vad som behövs för att det ska bli en trygg och bra lärmiljö och en bra arbetsplats. 

- Det är inte speciellt vanligt i Skolsverige att skolor själva är så delaktiga som vi varit, att vi har jobbat tillsammans, konstaterar hon.

Sex hemvister ska ge trygghet

Baggeboskolan har en total yta på 9 300 kvadratmeter i två plan med sex hemvister. I varje hemvist finns klassrum, eller basrum som de kallas, grupprum och gemensamma ytor. I de yngre elevernas hemvister bedrivs både undervisning och fritidsverksamhet. Grundskolan och fritidshemmen har samma samma lokaler.

- Hemvisten är basen för årskursen, det är tryggheten. I varje årskurs kommer ett team med pedagoger att arbeta tillsammans med de cirka 70-75 barnen, framhåller Annette.

Ljusgård, ateljéer och mediatek

Hemvisterna ligger i en ring runt en ljusgård, som är gemensam för hela skolan. I skolan finns också slöjd- och bildateljéer och ett mediatek med en alldeles rund samlingssal, Grottan.

- I Grottan kommer vi att kunna samla en hel årskurs samtidigt för att ha lektioner, filmvisning och andra aktiviteter, upplyser Annette.

- Där finns plats för 80 personer, inflikar projektledare Samuel Willner.

Besiktning i maj och invigning i augusti

Under maj månad genomförs en samordnad provning av alla tekniska installationer i Baggeboskolan och skolbyggnaden ska besiktigas. Därefter ska skolan möbleras och ställas i ordning inför skolstarten den 17 augusti. Den officiella invigningen äger rum den 20 augusti.

- Vi är stolta över resultatet av planerings- och byggprocessen, även om vi inte får slutgiltigt facit på hur det fungerar förrän skolan har varit i gång i ett eller två år. Det är då vi vet om allt fungerar som det var tänkt, avslutar Samuel.