Feriepraktikplatserna förändras i sommar

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

13 maj 2020

Barnomsorg och utbildning, Näringsliv, arbete och etablering

De senaste åren har 16-17-åringar erbjudits feriepraktikplatser inom kommunens verksamheter. I år förändras förutsättningarna på grund av Coronapandemin. "Planen är att snarast möjligt erbjuda alternativ", säger Mattias Gustafsson, chef för Tibro Kompetenscenter.

Förra året erbjöds Tibroungdomar 130 avlönade feriepraktikplatser.

- En stor del av praktikplatserna har tidigare funnits inom socialförvaltningens vård- och omsorgsverksamheter samt i förskolan. För att minska smittorisken reduceras antalet tillfälligt anställda. Det drabbar tyvärr antalet feriepraktikplatser, säger Mattias Gustafsson.

Ambitionen är att ställa om och erbjuda alla som sökt en annan typ av praktikplatser. En arbetsgrupp är bildad och har uppdraget att snarast möjligt presentera ett alternativ.

- Exakt hur vet vi inte ännu, men vi räknar med att informera om lediga och avlönade praktikplatser före den 1 juni, säger Mattias Gustafsson.