Bekräftade fall av Covid-19 i Tibros socialförvaltning

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

17 maj 2020

Omsorg och stöd, Trygghet och säkerhet, Corona

Det finns nu bekräftade fall av Covid-19 inom socialförvaltningen i Tibro kommun. För att minska risken för ytterligare smittspridning vidtas flera nya åtgärder. "Vi har sjukdomsfall på flera ställen och en konstaterad allmän smittspridning bland invånarna i Tibro kommun. Därför agerar vi utifrån tesen att vi har en allmän smittspridning inom våra verksamheter", klarlägger socialchefen Anneli Koivuniemi.

Socialförvaltningens ledning fick information om de bekräftade Covid-19-fallen vid lunchtid lördagen den 16 maj. Det rör sig om under 10 fall och det finns både vårdtagare och personal bland de smittade. De som insjuknat, deras anhöriga samt tjänstgörande personal som utför vårdnära arbete inom socialförvaltningen fick information om läget under lördagen.

– Eftersom det är en pandemi så har vi förberett oss för att det här skulle hända. Nu är vårt mål att så långt det är möjligt minska smittspridningen, säger Anneli.

Smittade får inte kunna spåras

Tibro kommun är restriktiv med att sprida information om bekräftad Coronasmitta för att inte riskera att uppgifter om enskilda drabbade kommer ut. Socialförvaltningens ledning har inför utlämnandet av informationen om att det förekommer smitta inom förvaltningen gjort bedömningen att det inte finns någon risk för spårning till enskilda personer.

– Vi kommer bara att informera om sjukdomsläget på förvaltningsnivå och redovisar inte det exakta antalet sjuka förrän det totala antalet Covid-19-smittade överstiger tio personer, upplyser Anneli Koivuniemi.

Enskilda måltider och isolering av sjuka

Med anledning av det förändrade läget vidtas en rad nya åtgärder. De som bor på kommunens boenden ska äta på sina rum samt vistas där så mycket som möjligt. Sjuka vårdtagare hålls isolerade från övriga boende och vårdas av särskild personal som bär skyddsutrustning enligt fastställd rutin.

Prioriteringar av vård- och omsorgsinsatser görs med liv och hälsa som grund för att motverka ytterligare spridning av Coronavirus samt för att säkra personalförsörjningen på både kort och lång sikt.

Förvaltningen har sedan en tid tillbaka skapat ett Covid-19-team med omvårdnadspersonal och sjuksköterskor som är beredda att vårda Covid-19-sjuka vårdtagare.

All personal uppmanas också att följa redan fastställda rutiner och riktlinjer om basala hygienrutiner och visiranvändning vid vårdnära arbete samt vara extra observanta på symptom på luftvägsinfektion och stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.

Anhöriga kan ringa 0504-185 09

De drabbade får den vård och det stöd de behöver. Därutöver stöttar ledningen personalen så att de ska känna sig trygga i sitt arbete och få det stöd de behöver. 

– När vi nu har smitta i våra verksamheter så påverkar det oss på olika sätt. Det är viktigt att både de som är drabbade och de som är oroliga har någon att vända sig till med sina frågor och funderingar, konstaterar Anneli Koivuniemi.

Under söndagen har anhöriga möjlighet att vända sig till kommunens anhörigsamordnare med sina frågor mellan kl. 14.00 och 16.00, telefon 0504-185 09. Under den kommande veckan är anhörigtelefonen öppen kl. 9.00-12.00 måndag-torsdag och det är också möjligt för anhöriga att kontakta enhetscheferna på respektive boende.

Ansvariga politiker informerade om läget

Politikerna i socialnämnden har fått information om de bekräftade sjukdomsfallen. Nämndens ordförande Jan Hanna beklagar att det kommit in smitta i förvaltningens verksamheter.

– Våra tankar går givetvis till de drabbade och deras familjer, säger han samtidigt som han betonar att han känner sig trygg med hur Coronapandemin hanteras av förvaltningen.

 – Alla vi som sitter med i socialnämnden har full insyn i hur förvaltningen arbetar för att motverka smittspridning och hur vården av smittade vårdtagare organiseras. Jag upplever att arbetet sker på ett systematiskt och genomtänkt sätt utifrån ansvariga myndigheters rekommendationer. Nu har vi fått in smitta i våra verksamheter så nu gäller det att jobba aktivt med att minimera smittspridningen. Det har vi alla ett ansvar för, fastslår han.