Resultat drogenkät 2020

Telefon
0504-18260

E-post
kfn@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Öppettider
Besökare hänvisas till Biblioteket följande tider:
Måndag- torsdag kl. 10.00-16.00
Fredag kl. 10.00-14.00

Postadress
Tibro kommun, Kultur & Fritid, Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Kontakter

5 juni 2020

NYBOSKOLAN, Kultur, fritid och idrott, Ung i Tibro

Under våren genomförde fältassistenterna på Kultur och fritid en drogenkät på Nyboskolan i årkurs 7-9. Nu är resultatet klart!

Tibro kommuns drogenkät Nyboskolan 2020

Under vårterminen har fältassistenterna på Kultur och fritid i Tibro kommun genomfört en drogenkät på Nyboskolan för elever i årskurs 7-9.  Årskurs 8 utmärker sig gentemot årskurs 7 och 9 med låg procent av användare på flera frågor. Det är 119 elever i årskurs 7, 95 elever i årskurs 8 och 107 elever i årskurs 9 som svarat på enkäten.

Nikotin
När det gäller nikotin så är snus mer förekommande än att röka. 10,3 % uppger att de snusat senaste 30 dagarna och 6,2 % har rökt. 4,7 % uppger att de snusar dagligen och 2, 8 % att de röker dagligen.

Alkohol
69,2 % av samtliga elever uppger att de inte dricker alkohol och 2,8 % har svarat att de dricker någon gång i veckan.
8,4% har druckit 2-6 gånger de senaste 12 månaderna.
14,3 % av eleverna på Nyboskolan, av de som druckit alkohol, uppger att de fått alkoholen genom kompisar.
7,8 % av eleverna som druckit alkohol har fått den med lov från sina föräldrar. 
I årskurs 7 uppger 82,4% att de inte har prövat medan i årskurs 9 är siffran på 53,3% som ej har prövat alkohol. Under högstadieåren sker en tydlig ökning av att dricka alkohol vid ett eller flera tillfällen bland eleverna.

Droger
94,4 % av eleverna på Nyboskolan uppger att de aldrig prövat narkotika.
I årskurs 9 har 4,7 % prövat hasch, 3,7 % har använt marijuana.  6,5 % av eleverna i 9:an uppger att de testat amfetamin vilket motsvarar 7 personer.

På frågan om läkemedel som ej är föreskrivna av läkare har totalt 7 personer på skolan använt sådana preparat.

Attityder till droger
Attityden till narkotika har på riksnivå förändrats bland ungdomar på senare år och här kan vi se att Tibro följer denna trend. Våren 2018 gjordes senaste CAN-enkäten och även där fanns en tydlig attitydförändring för främst hasch/ marijuana. Detta ser vi även i vår enkät där
18,7 % av i eleverna i årskurs 9 inte tror att ett regelbundet användande av hasch är skadligt för hälsan. 15,9 % av eleverna svarar Vet ej på frågan vilket ger att 65,4% tror att det är skadligt för hälsan. Det är även anmärkningsvärt att endast 83.8 % av samtliga elever tror att ett regelbundet heroinanvändande är skadligt för hälsan

Se resultatet här