Besöksförbud och säkra möten på Tibros äldreboenden

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

1 juli 2020

Omsorg och stöd, Trygghet och säkerhet, Corona

Bokade besök och säkra möten. Det är vad som gäller på Tibros äldreboenden i och med att regeringen förlängt besöksförbudet under den pågående coronapandemin till den 31 augusti. Se filmen där ställföreträdande vård- och omsorgschefen Jenny Johansson och Elin Zell, socialt ansvarig samordnare, berättar om detta.

En måndagsförmiddag i månadsskiftet juni-juli träffar Olle Larsson sonen Ulf för första gången sedan i mitten av mars. De träffas ute på en av uteplatserna på Bäcklidens äldreboende på en särskilt iordningställd mötesplats, där en plexiglasskiva skiljer dem åt. Allt i syfte för att förhindra spridning av coronavirus. Både Olle och Ulf uppskattar möjligheten att kunna träffas igen på ett säkert sätt.

- Det är ju bra med den här skärmen så att vi träffas så här. Det får vi tacka tjejerna som har dragit i gång det här för, säger Ulf.

- Det är en väldigt skön plats som vi har här. Den är mer värd än hela huset, konstaterar Olle.

Bokade möten - och uppmaning om att hålla avstånd

Det har varit besöksförbud på Tibros kommuns äldreboenden sedan den 12 mars. Det innebär att det inte går att besöka en anhörig på ett äldreboende hur som helst. 

- Det är inte ok med spontanbesök utan man behöver boka ett besök via det aktuella boendets enhetschef om man vill träffa sin närstående, säger ställföreträdande vård- och omsorgschefen Jenny Johansson.

- Vi vädjar också till anhöriga att inte ta med sina närstående hem eller ut på längre promenader utifrån risken för smittspridning när man kommer tillbaka i våra verksamheter, framhåller Elin Zell, som är socialt ansvarig samordnare i socialförvaltningen.

Beslut kan inte överklagas

Enhetscheferna på äldreboendena har befogenhet att besluta om besöksförbudet i enskilda fall och beslutet är inte överklagningsbart. 

- Det är ju allas ansvar att försöka hålla smittan utanför verksamheten så det innebär att vi måste vikta varje enskilt önskemål om besök i våra verksamheter från anhöriga mot behovet av att skydda våra mest sjuka och sköra äldre, klarlägger Jenny.

Inomhusbesök - i livets slutskede eller vid svår sjukdom

Normalt sett är det inte tillåtet att komma in på en avdelning på ett äldreboende på grund av besöksförbudet. Undantag görs dock vid vård i livets slutskede och vid svår sjukdom, då nära anhöriga tillåts komma in på vårdtagarens rum.

- Det görs alltid individuella bedömningar i de här fallen och man ska alltid kontakta enhetschefen angående detta, fastslår Jenny.

Säkra möten - digitalt eller ute

Eftersom regeringen förlängt besöksförbudet ytterligare två månader så har socialförvaltningen börjat skapa säkra mötesplatser utomhus vid äldreboendena och erbjuder också utrustning som möjliggör digitala möten. Både de fysiska och digitala mötena bokas hos berörd enhetschef.

- Vi har möjlighet på vissa boenden redan idag att träffas utomhus med avskärmande plexiglas och kommer inom kort kunna erbjuda det här på alla våra boenden, säger Elin. 

- Vi kommer också erbjuda alternativ med digitala möten där vi lånar ut en läsplatta eller liknande, upplyser Jenny.

Håll i och håll ut!

Jenny och Elin hoppas att alla anhöriga väljer att respektera det rådande besöksförbudet och följer de riktlinjer som gäller vid besök på kommunens äldreboenden.

- Vi hoppas ju och tror att alla anhöriga förstår att de här besluten bygger på regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att vi tillsammans håller i och håller ut den här jobbiga tiden, säger Jenny.

- Tillsammans behöver vi undvika att få in fler fall av covid-19 i våra verksamheter, betonar Elin.