Dialogmöte kring översiktsplanen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

31 januari 2020

Byggnation, boende och miljöskydd, Näringsliv, arbete och etablering

Tibro kommun arbetar med att ta fram en ny så kallad översiktsplan för Tibro kommun. Det handlar bland annat om vad man vill med Tibro framöver när det gäller markplanering men är även en vision för hur framtidens Tibro ska bli. Nu har det mer konkreta arbetet med att ta fram ett utkast till samrådshandling startat.

I arbetet ska så många olika perspektiv som möjligt samlas in, inte minst från näringslivets aktörer i alla branscher.

Tillsammans med Tillväxt Tibro bjuder planavdelningen in till dialogmöte 18 februari där vi hjälper er att göra er röst hörd med information, enkätverktyg, samtal kortare workshop.

Utöver mötet med Näringslivet 18/2 kommer två öppna träffar att genomföras under vårvintern.

Anmäl dig här: