Chalmerstudenter presenterar framtidsprojekt för ett hållbart Tibro

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

13 januari 2020

Byggnation, boende och miljöskydd

Fredagen den 17 januari är det invigning för Chalmers Arkitekturskolas utställning "Ett framtida hållbart Tibro" på Inredia. I utställningen presenteras 18 framtidsidéer, som tagits fram av de 42 studenterna som under hösten 2019 undersökt Tibros möjligheter och utmaningar inom ramen för en mastersutbildning i arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

I kursen Planering och hållbar utveckling för lokalsamhället har de 45 mastersstudenterna, som kommer från olika delar av världen, inventerat och analyserat Tibros möjligheter och utmaningar och visioner inför framtiden. De har fått en bred presentation av Tibro som ort genom föreläsningar och rundturer och de har gjort fältstudier och genomfört ett antal intervjuer. Med det som grund har de tagit fram 18 idéer på framtidsprojekt som skulle kunna genomföras i Tibro. 

Gång- och cykelstråk, odlingsytor och gemensamhetsboende 

Idéerna som studenterna presenterar har alla det gemensamt att de fokuserar på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Bland förslagen som tagits fram finns:

  • ett nätverk av gång- och cykelstråk i Tibro och Fagersanna med aktivitetsytor, publika platser, rastplatser och stadsodling
  • nya produktionsmetoder för lokal matproduktion
  • en utvecklad Å-led med en skogslekplats, rastplatser, fågeltorn och naturcentrum
  • ett utvecklat stationsområde med gång- och cykelväg, stadsodlingar och växthus
  • ett gemensamhetsboende i existerande byggnader
  • ett projekt där minoritetsgruppers historia lyfts fram i trähantverk

Gammalt och nytt i kvartetet Blåmesen

En av grupperna har tagit sig an det centralt belägna kvarteret Blåmesen, som ligger mellan Centrumgatan och Storgatan.

Studenterna föreslår att den befintliga träbebyggelsen bevaras och att ett nytt bostadsområde med 2- och 3-planshus uppförs i direkt anslutning till de gamla husen, som de rekommenderar ska användas till museum, café, hantverkshus och företagskuvös för människor som studerat på Hantverksakademien.

Projektpresentationer, utställning och mingel på Inredia

Är du nyfiken på att ta del av studenternas idéer ska du ta dig till Inredia på fredag eftermiddag. 

Utställningen inleds med att studenterna presenterar sina projekt kl. 14-16. Därefter är det möjligt att titta på utställningen och mingla fram till kl. 18.

Hjärtligt välkommen!