Ransbergs skola får goda omdömen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

28 februari 2020

Barnomsorg och utbildning

Ransbergs skola får höga omdömen när det gäller att skapa trygghet och motverka kränkningar. Det visar Skolinspektionens enkät – Skolenkäten. Enkäten visar dock att studiero är ett av de områden där eleverna upplever brister, oavsett var i landet de går i skolan.

Under hösten 2019 deltog årskurs 5 i Ransberg i Skolinspektionens enkät. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen och är ett av flera underlag inför bedömningen av skolan. I resultatet framkommer att en stor del av eleverna upplever att de blir störda av andra elever i klassrummet.

─ Det är olika på olika lektioner. Det är stökigare på lektioner när vi jobbar i grupper eller får arbeta mer fritt. Har vår lärare en genomgång så är det lugnare, berättar Alfred Eriksson, elevrådsordförande på Ransbergs skola.

─ Nu är det upp till oss som arbetar i skolan att lyssna på elevernas upplevelser och ta dem på allvar. Sedan får vi jobba vidare med att anpassa verksamheten till elevernas behov, säger Christopher Nilsson, rektor på Ransbergs skola.

Ransbergs skola får däremot höga omdömen inom områden som ”Tillit till elevens förmåga”, ”Trygghet” och ”Förhindra kränkningar”.

─ Dessa tre områden hänger ihop. Litar vi på våra elever så blir de trygga individer och då minskar kränkningarna. Under våren 2020 kommer vi även att sjösätta ett nytt likabehandlingsarbete för att fortsätta den goda utvecklingen, säger Christopher Nilsson, rektor på Ransbergs skola.

Läs mer om enkäten på Skolinspektionen.se 

Läs nyheten på SVT Västnytt

Se hela inslaget på SVT Västnytt