Näringslivet på plats under dialogmöte kring översiktsplanen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

19 februari 2020

Byggnation, boende och miljöskydd, Näringsliv, arbete och etablering

Ett tjugotal aktörer från näringslivet tog chansen att påverka Tibro kommuns arbete med översiktsplanen. Under eftermiddagen på Inredia diskuterades bland annat Chalmersutställningen och hur deras idéer skulle kunna realiseras.

Tillväxt Tibro tillsammans med samhällsbyggnadskontoret höll i mötet och stadsarkitekt Leif Ahnland berättade för gruppen hur långt de kommit med översiktsplansarbetet och bjöd nu in näringslivet för att få deras perspektiv. Flera branscher var representerade och det ledde till olika infallsvinklar. 

Chalmersutställningen

Deltagarna tittade tillsammans med kommunens tjänstemän och politiker på idéerna som Chalmersstudenteras presenterade i januari. Det blev mycket diskussioner och samtal kring förslagen, kvarteret Blåmesen var av särskilt intresse för många. 

Fortsatt dialog

Mötet ledde till många bra diskussioner och samtal och dialogen kommer att fortsätta under hela arbetet, det är viktigt att vara samstämda kring planerna framåt, så att rätt investeringar kan göras på rätt platser.