Var med och forma Tibros framtid!

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

14 februari 2020

Kommun och politik, Byggnation, boende och miljöskydd

Under februari och mars finns det stora möjligheter att få information om kommunens översiktsplan och bidra med synpunkter på hur Tibro ska utvecklas. Den 11 mars kl. 18-19.30 är det dags för en öppen dialogkväll på Inredia om Tibros framtid. Mer info kommer i slutet av veckan, men boka redan nu in kvällen. Dina synpunkter och idéer är viktiga!

Arbetet med översiktsplanen inleddes 2019 och den nya översiktsplanen väntas vara färdig att tas i bruk 2021. 

I det här läget är det fortfarande möjligt att påverka innehållet i översiktsplanen och inriktningen på den. Tibro kommuns politiker och ansvariga tjänstepersoner eftersträvar ett så brett engagemang som möjligt från både intresserade Tibrobor och företrädare för företag, föreningar och andra aktörer som är verksamma i kommunen. Därför anordnas det både  informations- och dialogmöten som är riktade till intresseorganisationer och specifika målgrupper och informations- och dialogmöten som är öppna för allmänheten.  

Tibro kommun behöver få input från invånare och förenings- och näringsliv för att översiktsplanen ska bli en så bra vägledning som möjligt för framtida planering. Tillsammans skapar vi Tibros framtid!

Näringslivsdialog på Inredia och framtidsprat i Gallerian

Den 18 februari genomförde Tillväxt Tibro och kommunens planavdelning ett dialogmöte med företagare och andra aktörer inom näringslivet i Tibro. Ett 20-tal företrädare för Tibros näringsliv deltog i mötet. 

Fredagen den 21 februari och lördagen den 22 februari fanns Tibropolitiker och personal från Tibro kommuns samhällsbyggnadskontor på plats i Gallerian för att svara på frågor om översiktsplanen och diskutera framtidsfrågor med intresserade Tibrobor. Glädjande nog var det många som passade på tillfället att göra sin röst hörd då.

Öppet framtidsforum för visionen och översiktsplanen

Den 11 mars kl. 18-20 anordnas ett öppet forum på Inredia om Tibros framtid dit alla som vill är välkomna. Dialogkvällen inleds med te och kaffe med kvällsmacka kl. 17.30. 

Under dialogforumet kommer alla som är på plats att få jobba aktivt med ett antal viktiga framtidsfrågor i grupp tillsammans med Tibropolitiker och företrädare för Tibro kommun, förenings- och näringslivet och andra intresserade Tibrobor. 

Resultatet av det öppna forumet kommer att påverka inriktningen på både översiktsplanen och den nya visionen som Tibros politiker och tjänstepersoner håller på att arbeta fram. 

Framtidsdialogen kommer att ledas av konsultföretaget Preera som har mångårig erfarenhet av att leda dialogmöten och stötta företag och offentliga organisationer i förändringsprocesser. Preera kommer även att ansvara för att sammanställa och analysera resultatet av framtidsdialogen.