Samtalshjälpen - för dig som behöver någon att prata med

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

30 april 2020

Trygghet och säkerhet, Corona

Känner du oro på grund av Coronapandemin? Behöver du någon att prata med? Använd Samtalshjälpen i Tibro, en satsning som innebär att Tibros präster och pastorer erbjuder Tibroborna samtalsstöd fyra dagar i veckan.

I kristider växer människors oro. Det gäller inte minst under den pågående Coronapandemin, då många organisationer som erbjuder samtalsstöd via telefon märkt av en tydligt ökad efterfrågan. 

Tisdagen den 5 maj startade en lokal samtalsstödlinje, Samtalshjälpen, i Tibro. Bakom satsningen står Tibro Equmeniaförsamling, Tibro Pingstförsamling, Kroppetorps Equmeniaförsamling och Svenska kyrkan i Tibro.

Samtalshjälpen, som du når via telefonnumret 0766-98 63 86 är öppen kl. 14-17 tisdag-fredag. Den du får prata med är präst eller pastor och har absolut tystnadsplikt. Samtalsstödet är kostnadsfritt.

Tibro kommuns anhörigtelefon

Har du en anhörig som får vård eller stöd av Tibro kommun kan du
kontakta vår anhörigsamordnare, telefon 0504-185 09. Anhörigtelefonen
är öppen kl. 9-12 måndag-torsdag.

Nationellt samtalsstöd

  • Röda korsets stödtelefon, 0771-900 800 Öppettider: måndag-fredag kl. 12-16
  • BRIS stödtelefon för barn och unga, telefon 116 111
  • Jourhavande präst nås via larmnumret 112 kl. 17-8