Svårt ekonomiskt läge för skolan inför 2020

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

25 september 2019

Barnomsorg och utbildning

Barn- och utbildningsnämnden i Tibro kommun har det fortsatt ansträngt ekonomiskt. Under tisdagen informerades nämnden om ett prognoserat underskott utifrån tilldelad budget inför 2020 och att omfattande nedskärningar är aktuella.

Barn- och utbildningsnämnden förväntas avsluta 2019 med underskott på 3,5 miljoner kronor. Trots vidtagna åtgärder nås inte balans i budgeten. Barn- och utbildningsnämnden informerades under tisdagseftermiddagen om att det krävs nedskärningar för att uppnå kommunfullmäktiges effektiviseringskrav på fem miljoner kronor och möta uteblivna statsbidrag för att kunna ha en budget i balans 2020.

– Att spara med osthyveln fungerar inte och det kommer att krävas omfattande neddragningar, säger skolchef Per Hallén.

Barn och utbildningsförvaltningen har redovisat tre olika alternativ till åtgärder som nämnden har att ta ställning till vid ett extrainsatt sammanträde den 16 oktober. Förvaltningen konstaterar att det inte längre räcker med att besparingar görs solidariskt av verksamheterna.

Statsbidrag är en viktig del av nämndens ekonomi där flera statsbidrag kräver motfinansiering av kommunen. Sparar nämnden på verksamheter som delvis är finansierade av statsbidrag medför det ytterligare ekonomiska konsekvenser.

- Sparar nämnden på dessa verksamheter, blir vi återbetalningsskyldiga. Konsekvensen av detta blir att nämnden i så fall måste spara ännu mer, fortsätter skolchef Per Hallén.

Barn och utbildningsnämndens ordförande Alda Danial (L) vill inte föregå nämndens diskussion och kommande beslut.

Bilden: Per Hallén, barn- och utbildningschef och Alda Danial, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.