Bygg modeller på stationsområdet lördag 28 september

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

27 september 2019

Byggnation, boende och miljöskydd

Lördagen den 28 september kl. 10-13 kan du vara med och bygga enkla modeller av det du vill ska finnas på framtidens stationsområde i Tibro. Var med på skapar-workshopen som ordnas för att Tibro kommun ska få en tydligare bild av hur Tibroborna vill att denna centrala plats ska utformas!

Den 26-28 september finns organisationen Folk Labs mobila labb på plats på stationsområdet. Under lördagen är alla som vill välkomna att bygga skisser i stor skala med enorma mängder rör tillsammans med Folk Labs "maker guider" och konstnärer. Workshopen äger rum vid det röda magasinet vid Bangatan, ungefär mitt emot Tibrobyggens nybyggda lägenheter i kvarteret Örnen.

Aktiviteten ingår dels i projektet The good, the bad, the ugly, som arkitektbyrån Anders Berensson Architects genomför hösten 2019 ihop med Tibro kommun, dels i den riksomfattande turnén Sustainable Making Tour 2019, som Folk Lab genomför på uppdrag av biståndsmyndigheten SIDA för att få fler att arbeta aktivt med FN:s 17 globala hållbarhetsmål. 

Syftet med projektet, som genomförs med stöd från Statens Centrum för Arkitektur och Design, ArkDes, är att utforska möjligheterna med det gamla stationsområdet i Tibro tillsammans med företag, föreningar och invånare. Genom att använda lokala material och restprodukter från möbelindustrin ska Tibro få en helt ny publik plats skapad för och med invånarna.