Du har väl inte glömt svara på SCB:s medborgarundersökning?

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

14 oktober 2019

Kommun och politik

Är du en av de 800 slumpvis utvalda Tibrobor som valts ut att delta i SCB:s medborgarundersökning om hur det är att leva och bo i Tibro? I så fall hoppas vi att du tar dig tid att svara på den. Sista svarsdag är 29 oktober om du skickar in enkäten per post och den 4 november om du svarar på den på webben.

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Den som är med i undersökningen kan välja mellan att fylla i en pappersenkät eller ett webbformulär, där det går att svara på frågorna på svenska, engelska, finska eller spanska. Pappersenkäten går att få på arabiska.

Viktig vägledning för fortsatt utveckling

SCB:s medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till kommunens verksamheter för att ta reda på hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger en inblick i hur invånarna upplever att den kommunala servicen fungerar och är en värdefull vägledning för Tibro och övriga deltagande kommuner.

- Det är viktigt för oss att veta vad du tycker om den kommunala servicen och om Tibro som ort. Resultatet av undersökningen kommer att användas som grund för fortsatt utveckling av Tibro, framhåller kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson.

- Ser vi tydliga trender i undersökningen så påverkar det inriktningen på kommunens mål, betonar kommunstrategen Emma Lindblad, som arbetar med kvalitetsutveckling i Tibro kommun.

Resultat i december

Den 23-29 augusti fick alla som valts ut att delta i medborgarundersökningen ett informationsbrev och inloggningsuppgifter till webbenkäten. Pappersenkäten skickades ut under perioden 6-12 september. Undersökningen pågår fram till den 4 november kl. 13.00, då webbenkäten stänger.

Resultatet av höstens undersökning kommer att skickas till de deltagande kommunerna i mitten av december. Den 18 december kommer de att finnas tillgängliga i SCB:s statistikdatabas.

Är du inte en av enkätdeltagarna - tyck till via vårt webbformulär

Även du som inte deltar i enkäten har självklart möjlighet att förmedla dina synpunkter på den kommunala servicen till oss. Använd gärna synpunktsformuläret, som vi har på vår kommunala webbplats. Du når det via länken här nedanför:

Du kan självklart välja om du vill vara anonym eller om du vill uppge vem du är. Deltar du i enkätundersökningen är du anonym. Uppgifterna som du lämnar i medborgarundersökningen behandlas av SCB.