Tidaholm och Tibro får gemensam handläggning av familjehem

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

1 oktober 2019

Omsorg och stöd

Från den 1 oktober kommer Tidaholms kommun och Tibro kommun att samarbeta för att hitta nya familjehem och stötta dem som tagit sig an ett sådant uppdrag. Uppdraget kommer att skötas av Annelie Larsson, som varit familjehemsansvarig i Tidaholms kommun i många år.

– Vi är måna om att de berörda barnen och familjerna ska få det stöd de behöver och har rätt till och i det sammanhanget är det viktigt att vi har väl fungerande, trygga familjehem, fastslår Anneli Koivuniemi. Vår drivkraft i arbetet har sitt ursprung från tidigare uppdagade brister i samband med att vi genomförde en systematisk genomgång av alla familjehemsplaceringar hösten 2018 efter en LEX Sarah-anmälan till Inspektionen för vård- och omsorg, IVO.

Viktigt för rättssäkra barnärenden

Sedan bristerna uppdagades har socialförvaltningen i Tibro arbetat metodiskt för att få till stånd en rättssäker handläggning av barnärenden. Det samarbete som nu inleds mellan Tidaholm och Tibro spelar en avgörande roll i det arbetet.

– Genom vårt nya samarbete får vi en kvalitetssäkring av handläggningen av familjehem samtidigt som handledningen till familjehemmen kommer att utvecklas, framhåller Anneli Koivuniemi.

En familjehemshandläggare

Samarbetet mellan Tidaholm och Tibro innebär att Annelie Larsson, som är familjehemsansvarig i Tidaholm, även är det i Tibro från och med den 1 oktober. Rent praktiskt betyder det att familjehem i Tibro, som tidigare haft olika handläggare som kontaktpersoner kommer att få en och samma. Alla som berörs kommer att bli kontaktade. 

Personer som är intresserade av ett uppdrag som familjehem  är välkomna att höra av sig till socialförvaltningen i sin kommun.

–  Att ett barn inte kan vara med sina föräldrar är givetvis aldrig den bästa situationen. Men för dem som behöver det är familjehemmen en fantastisk lösning. De som är familjehem brukar beskriva det som både roligt, svårt och fyllt av kärlek – precis som det är att vara en familj, säger familjehemsansvariga Annelie Larsson.