Fastighetsägarfrukost 27 september

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

2 oktober 2019

Näringsliv, arbete och etablering

Tibros fastighetsägare samlades i ett av kommunhusets konferensrum och bjöds på frukostbuffé och diskuterade röjning av snö och is, Chalmersstudenternas projekt här i Tibro samt vad som håller på att hända på stationsområdet.

Snö och is
Vintern är inte långt bort och Oscar Sjöberg, fastighetsjurist på Fastighetsägarna berättade om fastighetsägarens skyldighet att röja undan snö och is. Vilka olika kontrakt man kan göra med entreprenörer och vart ansvaret ligger juridiskt. Vill du ha råd gällande avtal kring snö och isröjning så finns det avtalsmallar på deras hemsida

Stationsområdet
Leif Ahnland och Anders Berensson berättade om hur arbetet med stationsområdet går och på vilket sätt fastighetsägare kan engagera sig. Det här är en möjlighet att prova på en idé, sa Anders Berensson. Kanske bygga en liten provisorisk scen för att prova på funktionen på platsen. Tillsammans med FolkLab har de genomfört workshops med Tibrobor och företag för att skapa något på platsen. Många i Tibro har haft önskningar på grönområde, park eller lekplats. Med enkla medel kommer vissa av idéerna provas på området. Om du vill prova på en idé eller diskutera samarbete kring stationsområdet så hör av er till Leif Ahnland eller Anders Berensson

Chalmersstudenter i Tibro under hösten
Ida Röstlund, arkitekt och lärare på Chalmers berättade om kursen "Planning and Design for Sustainable Development in a Local Context", som arrangeras av Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik och genomförs i år i Tibro. Det innebär att en grupp med 35 studenter från hela världen kommer att genomföra en analys av Tibros möjligheter och utmaningar och ge förslag på hur kommunen kan utvecklas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. 

Hon hade med sig två studenter som fick möjlighet att prata lite med fastighetsägarna och få deras syn på Tibro och vad som skulle kunna göras annorlunda. Deras resultat kommer att visas upp på Inredia under januari.