Kommunens demenssamordnare kan vinna pris för viktig förbättringsresa

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

27 november 2019

Omsorg och stöd, Trygghet och säkerhet

Tibro kommuns demenssamordnare Johan Ekstrand är en av finalisterna i kategorin Årets förbättringsresa på Framtidsgalan. Johan uppmärksammas för arbetet med att skapa ett mer individanpassat arbetssätt inom demensomvårdnaden, som pågått i Tibro sedan 2012. Den 28 november prisas han och övriga finalister för sina insatser på Vasateatern i Stockholm.

2016 sjösattes en ny personcentrerad demensorganisation i Tibro kommun. Hemvård, dagliga aktiviteter, korttids- och växelvård samt demensboende placerades i samma organisation. Parallellt med detta infördes ett nytt arbetssätt där samma personal stöttar varje enskild vårdtagare med både personlig omvårdnad och daglig aktivering genom hela sjukdomsförloppet.

Behovsanpassad vård och ökad trygghet

Målet med omorganisationen var att kunna tillgodose varje vårdtagares personliga behov på ett bättre sätt och skapa större trygghet för personer med demens och andra minnesstörningar och deras anhöriga.

- Min största drivkraft är att se till att människor som har en kognitiv nedsättning får en fungerande vardag, där de blir sedda och känner sig behövda, fastslår Johan Ekstrand.

Lyfter fram goda exempel i offentlig sektor

Johan har arbetat som demenssamordnande sjuksköterska i Tibro kommun sedan 2014. Han har varit en av de drivande krafterna bakom det nya arbetssättet. Det är därför han nu är en av finalisterna i Framtidsgalan, en kompetensutvecklande inspirationsdag som i år genomförs för femte året i rad i syfte att uppmärksamma goda exempel i offentlig sektor.

- Det är otroligt glädjande att vara nominerad i kategorin Årets förbättringsresa. Det ger energi att jobba vidare och fortsätta utvecklas, säger Johan.

Viktigt lagarbete

För Johan är det viktigt att inbegripa alla som arbetar i Tibro kommuns demensorganisation i nomineringen. Han betonar att han och den berörda personalen har gjort en genomgripande förändringsresa som både varit stimulerande och många gånger påfrestande.

- Hela personalgruppen har jobbat stenhårt under lång tid för att göra den här förändringen möjlig. Vi har hela tiden fått påminna varandra om i vardagen att vårt arbetssätt ger oss större möjligheter att skapa trygghet för den enskilde individen, betonar han.

Inre övertygelse och positiva exempel

Johan Ekstrand upplever att han utvecklats påtagligt i sin yrkesroll genom omorganisationen. Han är i grunden en inlyssnande lagspelare, som fått ett bättre självförtroende och vågar ta mer plats genom de utmaningar han ställts inför under de senaste fyra åren. Det han upplever att han kunnat bidra med i förändringsprocessen är att konsekvent visa på och betona de positiva effekterna av det nya arbetssättet - och ett nytt tankesätt:

- Jag har lagt ner mycket tid på att leta fram och hitta bra exempel på att personerna som vi hjälper mår bättre av vårt arbetssätt. Jag har dessutom oförtrutet förmedlat till kollegorna att vårt arbete kommer ge riktigt positiva resultat i slutändan, även då jag känt mig osäker och tveksam. När man bryter gamla invanda mönster blir man ifrågasatt och då kommer funderingarna och man börjar tvivla, framhåller Johan. Han fortsätter:

- Jag minns så väl när jag knöt näven i byxfickan och bestämde mig för att fortsätta vara positiv, för jag trodde verkligen på det vi gjorde. Idag är det sällan någon som ifrågasätter vårt arbete. Det känns fantastiskt!

Utvecklingsdag med prisutdelning i Stockholm

Idag befinner sig Johan tillsammans med sin fru, vård- och omsorgschefen Rikard Strömqvist och enhetscheferna Carina Laurila och Sandra Eggen på Framtidsgalan i Stockholm. Tillsammans ska de ta del av ett antal inspirationsföreläsningar och närvara när priserna till Årets Ledare, Årets Inspiratör, Årets Karriär, Årets Team och Årets Förbättringsresa delas ut.

- Det blir spännande att se hur det går. Den största vinsten är dock redan vunnen. Vi kan erbjuda en betydligt bättre demensomvårdnad i Tibro idag än före omorganisationen, säger Johan övertygat.