Trygg hemgång - nytt sätt att arbeta med rehabilitering på hemmaplan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

28 mars 2019

Omsorg och stöd

Under mars månad har Tibro kommun infört Trygg hemgång som ett alternativ till korttidsboende. Trygg hemgång innebär att människor som vårdats på sjukhus erbjuds möjligheten att jobba intensivt med olika rehabiliteringsinsatser i sitt hem under en begränsad tid för att kunna återgå till sin normala vardag. Rehabiliteringen genomförs av ett Trygg hemgångsteam med omvårdnadspersonal, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor och rehabassistenter.

Jenny Johansson som är chef för den nyinrättade rehabenheten, berättar om det nya arbetskonceptet.

Varför satsar Tibro kommun på Trygg hemgång?

– En bidragande orsak är att reglerna kring när kommuner måste ta hem patienter som är färdigbehandlade på sjukhus har skärpts. Tidigare hade vi fem dagar på oss, nu har vi tre. Dessutom har arbetskonceptet Trygg hemgång känts som ett självklart alternativ, inte minst för att det ur rehabiliteringssynpunkt är mycket bättre för individen än vad slutenvård är.

Vilka personer är det som berörs av Trygg hemgång?

– Det är de individer som anses vara färdigbehandlade på sjukhus men som ännu inte klarar sig själva hemma.

Vad innebär det här nya arbetskonceptet lite mer konkret?

– Det innebär att individen istället för att bo på korttidsboende får mer hjälp och träning i sitt eget hem under en begränsad tid. Riktmärket för insatsen är två veckor men
vi kan både korta och förlänga denna period efter behov.

Det låter som en slags förstärkt hemtjänst. Stämmer det?

– Det kan man säga. Men vårt mål är att tillsammans med individen jobba intensivt med rehabiliterande insatser för att hen ska kunna återgå till sin normala vardag. Förutom personalen i vårt Trygg hemgångsteam finns det även en hemsjukvårdsläkare kopplad till verksamheten.

Kan du berätta lite kort om hur det fungerar rent praktiskt?

– Samma dag som patienten kommer hem så ordnar vi med det som är mest akut som till exempel bostadsanpassning, inhandling av mat samt installation av larm. Men från och med dag två kommer individen att få möjlighet att träna i sitt eget hem på att utföra sådana vardagliga saker som behövs för att kunna klara sig på egen hand.

Är Trygg hemgång lämpligt för alla?

– Nej. Trygg hemgång är till exempel inte det bästa alternativet för personer med demenssjukdom och individer som av olika anledningar har svårt att kalla på hjälp. Vi kommer att bedöma varje individ för sig och i de fall som vi inte anser att Trygg hemgång är det bästa alternativet så kommer det beredas plats på vårt korttidsboende.

Är Trygg hemgång en ny företeelse?

– Nej, det är ett väl beprövat arbetskoncept som redan används av många andra kommuner. Forskning visar att individer som rehabiliteras i sina egna hem får tillbaka sina förmågor betydligt snabbare än vad som är fallet inom slutenvården. I det egna hemmet tränar man i rätt miljö där målet är att man ska klara sig och fungera i vardagen. Inom slutenvården är däremot risken att man får mer hjälp än man behöver. Det blir en slags falsk trygghet som gör att man kan få svårt att ens våga försöka återgå till sin egen vardag.

Hur är resultatet så här långt?

– Vi har tagit emot tre patienter hittills och det har varit lyckat. Det här känns verkligen som en bra arbetsmodell att jobba med.

I Trygg hemgångsteamet ingår bland annat: Omvårdnadspersonal Eva Ivarsson, rehabassistent Pia Dahlman, arbetsterapeut Sara Gerhardsson, rehabassistent Ann Wahlstrand, sjukgymnasten Mina Lennartsson, enhetschefen Jenny Johansson och sjuksköterskan Elina Westher.