Nu startar arbetet med ny översiktsplan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

28 mars 2019

Kommun och politik, Byggnation, boende och miljöskydd

Nu startar arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Tibro kommun. Arbetet kommer att bedrivas som ett praktik- och designbaserat forskningssamarbete mellan kommunen och Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

En översiktsplan är ett viktigt dokument, som ska fungera som en vision och en vägledning för planeringen av framtida mark- och vattenanvändning.

Vägledande workshops

I vår kommer ett antal workshops att genomföras i Tibro. Resultatet av dem ska ligga till grund för en programhandling, som beskriver vad den kommande översiktsplanen ska innehålla. Därefter ska kommunen göra en fördjupad analys av förutsättningarna för planarbetet genom att väga samman olika intressen. I början av 2020 ska resultatet av arbetet ställas samman till en samrådshandling för planen.

Förslaget till ny översiktsplan väntas ställas ut under 2020. Den nya planen, som ska bli digital, kommer att vara färdig tidigast 2021.

Nya metoder för samhällsutveckling

En bärande tanke med forskningssamarbetet mellan Tibro och Chalmers är att utveckla undervisningen och forskningen kring hållbar utveckling i mindre kommuner i syfte att få fram nya metoder för samhällsutveckling.

– Vår målsättning är att vi ska utveckla sättet att arbeta med översiktlig planering i Tibro och bidra till en hållbar samhällsutveckling även i andra kommuner med små orter och mycket landsbygd, säger stadsarkitekten Leif Ahnland.

Bredare perspektiv

Parallellt med det fördjupade planarbetet i Tibro genomförs en masterkurs på Chalmers. Det är en kurs med ett etablerat pedagogiskt upplägg, som tidigare genomförts i flera kommuner i Västsverige, däribland i Mariestad och Hjo.

– Samarbetet innebär att vi kan få ett bredare perspektiv och nya infallsvinklar på vårt arbete, betonar Leif.