INREDIA:talks 19:1 Att planera Rurbana miljöer

Telefon
0504-184 00

E-post
tillvaxt@tibro.se

Besöksadress
Inredia, Brovägen 26

Öppettider
Mån-fre 08.00-16.00

Postadress
Brovägen 26, 543 35 Tibro

Kontakter

21 mars 2019

Näringsliv, arbete och etablering

29 mars 12.30-13.00 inleder vi en serie korta föreläsning under ämnen som alla inryms under parollen "vi skapar miljöer som sticker ut". Först ut är Nils Björling, arkitekt, universitetslektor och forskare från Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik och Tibro kommuns stadsarkitekt Leif Ahnland.

Nils och Leif kommer resonera kring utmaningar och möjligheter med att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle i snedstrecket mellan stad och landsbygd och visa på olika vägar hur Tibro kan stärka förmågan att påverka och forma sin egen framtid.

Nils Björling och Leif Ahnland kommer att leda ett praktik- och designbaserat forskningssamarbete mellan Tibro kommun och Chalmers. Samarbetet ska dels leda fram till en ny, digital översiktsplan i Tibro, dels bidra till att utveckla såväl metoder för översiktlig samhällsplanering som undervisningen och forskningen kring hållbar utveckling i mindre kommuner.

En översiktsplan ska ge vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

När: 29 mars 12.30-13.00

Var: Inredia, trappan