Förstelärarna leder utvecklingen av undervisningen i Tibros skolor

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

28 mars 2019

NYBOSKOLAN, Barnomsorg och utbildning

Tibro kommuns satsning på att förbättra kvaliteten i skolorna fortsätter. Som ett led i det arbetet har 18 förstelärare utsetts. Deras uppdrag är att vara drivande i arbetet med att utveckla undervisningen.

– Förstelärarna ska fungera som mentorer för sina kollegor och se till att all den samlade kompetens som finns i våra skolor används på ett sätt som gagnar elevernas kunskapsutveckling, säger Johan Wernvik, som är kvalitetskoordinator i barn- och utbildningsförvaltningen.

Nulägesanalys 

Förstelärarna utsågs i augusti förra året och har 1- eller 2-åriga uppdrag. Projektet befinner sig fortfarande i ett uppstartsskede.

– För närvarande ägnar sig våra förstelärare framförallt åt en nulägesanalys där de ser över helheten samt identifierar de behov som finns i våra skolor. De kartlägger vad vi behöver göra och på vilket sätt vi ska göra det, klarlägger utvecklingsledaren Mattias Gustafsson.

Högre krav på dagens lärare

Mattias framhåller att det är viktigt att jobba med ständig utveckling i skolan, inte minst för att läraryrket har blivit mycket mer komplext. Detta då förutsättningarna i skolan på bara ett fåtal år har förändrats i grunden:

–Skolan ställer mycket högre krav på oss lärare idag än vad den har gjort tidigare och som lärare måste jag alltid kunna anpassa mig efter elevernas nivå.

Övergripande lärprocesser

Tibro kommun har valt att arbeta ur ett helhetsperspektiv när det gäller förstelärartjänsterna. Förstelärarnas ansvarsområden är inte kopplade till specifika ämnen utan handlar mer om övergripande saker som digitalisering, värdegrund, skolans kompensatoriska uppdrag, stödinsatser för nyanlända och utveckling av kollektiv kunskap.

Positiv roll

Förstelärarna Ann-Sofie Nylin och Maria Palmgren tycker att det är inspirerande att få möjlighet att vara med och utveckla undervisningen tillsammans med sina kollegor.

Ann-Sofie är processledare för förändringsarbetet som sker inom ramen för satsningen Bästa skola i syfte att höja skolresultaten. Maria är drivande i arbetet med att utveckla stödet till och handledningen av nyanlända elever.

– Det tar tid att förändra och utveckla arbetssätt, men det är positiva tongångar i personalen och det finns många idéer om hur vi ska jobba för att kunna ta tillvara alla ele-vers utvecklingspotential på bästa sätt, säger Ann-Sofie.

– Många av våra kollegor gör ett fantastiskt arbete, så det ska blir roligt att se vad vi kan åstadkomma med gemensamma krafter, inflikar Maria.