Bra flyt för stomresningen på Baggeboskolan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

5 mars 2019

Barnomsorg och utbildning, Byggnation, boende och miljöskydd, Baggeboskolan

Arbetet med monteringen av de bärande konstruktionerna på Baggeboskolan fortskrider planenligt. Om arbetet fortsätter i samma takt kommer hela stommen att vara på plats i månadsskiftet mars-april.

Stommen, som består av stål och betong, har tillverkats och levereras av det lettiska företaget UPB, som även ansvarar för monteringen på plats. Arbetet utförs i tre etapper. Stålpelare, stomstabiliserande trapphusväggar, stålbalkar och betongbjälklag har nu satts upp i skolans norra del. För närvarande pågår stomresning i området runt skolans ljusgård och sedan är det dags för den södra delen. Monteringen av bärande konstruktioner i sporthallen sker parallellt. 

Projektet ligger just nu lite före tidsplanen och monteringen av icke-bärande ytterväggar, så kallade utfackningsväggar, har påbörjats. Väggarna tillverkas
av KMT i Estland och monteras på plats av personal från NCC. Monteringen sker med mobilkran. Väggarna, som senare kommer att kläs med ett ytskikt av tegel, levereras med inmonterade fönster. 

I maj väntas yttertaket monteras. Monteringen av taket, som också är tillverkat på fabrik, tar 2,5 vecka. Att prefabricera det innebär att man får tätt hus snabbt och minimerar risken för att bygga in fukt.