Landsbygdslunch hos Stenåsarn

Telefon
0504-184 00

E-post
tillvaxt@tibro.se

Besöksadress
Inredia, Brovägen 26

Öppettider
Mån-fre 08.00-16.00

Postadress
Brovägen 26, 543 35 Tibro

13 maj 2019

Näringsliv, arbete och etablering

36 personer hade hörsammat inbjudan där Millners stod för en god lunch, Räddningschefen Hans Ingbert berättade om Räddningstjänstens beredskap vid bland annat skogsbränder, Ola Johansson, säkerhetschef i HjoTiBorg berättade om återuppbyggnaden av civil- och totalförsvaret och sist men inte minst Ingemar "Stenåsarn" Häljestam bjöd på anekdoter kring både samlande och företagande.

Räddningsstjänsten är bättre rustade för skogsbränder

Hans Ingbert räddningschef berättade inledningsvis om förbundets uppdrag och verksamhet för att sedan. Förra årets omfattande skogsbränder har gett oss en del lärdomar. Principiellt så handlar det om att man har bättre tillgång till material och resurser, åker med större insats direkt på ett larm och vet exakt hur dessa ska växlas upp efter behov. Läs mer om Räddningstjänsten Östra Skaraborg på rtos.se

Sveriges civil och totalförsvar ska byggas upp igen

Ola Johansson som är säkerhetschef i Karlsborg, Hjo och Tibro berättade att för ca 30 år sedan avvecklades stora delar av Sveriges civilförsvar. Nu ger regeringen tydliga direktiv om att Sveriges förmåga att hantera typer av olika omfattande samhällsstörning ska förbättras. Vilka är hoten och hur ska viktiga samhällsfunktioner skyddas? Vilka är förmågorna vi ska bygga upp och vem är det som ska agera? Vilka styrmedel finns det för att skapa den här förmågan? Var några av de frågor som Ola berörde. Kommunen, räddningstjänsten, försvaret, polisen, företag, föreningar, kyrkor och samfund ingår alla i totalförsvaret. En myndighet som har ansvar för frågan är MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). Vad som ligger framför oss nu är att få upp medvetenheten och kunskapsnivån kring frågan berättade Ola.

Stenåsens Kött & Svets och brandbilar...

Ingemar "Stenåsarn" Häljestam berättade inlevelsefullt och med stor portion humor om hur det egentligen kom sig att han kom att börja med både kött och svets. Det är många som förundras och dra på smilbanden när de ser den berömda loggan.  Den unika kombinationen gör Stenåsens Kött & svets till ett av Tibros mest kända företag. Förutom att ha skapat ett framgångsrikt företag har Ingemar gjort sig känd för alla sina "projekt" och sin helt unika samling av brandbilar. Alla som träffat Ingemar vet att han är en historieberättare av rang och trots att tiden var knapp hann han med att berätta en fantastisk anekdot om varje brandbil som fanns i hallen där lunchen serverades. Vi lyfter på hatten för en fantastisk människa!