Politiken: Ingen ny kommunal gymnasieskola

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

28 maj 2019

Barnomsorg och utbildning, Kommun och politik

Det blir ingen ny kommunal gymnasieskola i Tibro. Det föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott baserat på den gymnasieutredning som presenterades förra veckan. - Utredningen ger inget stöd för en ny kommunal gymnasieskola, det skulle bli för dyrt och påverka andra verksamheter negativt, säger kommunalrådet Rolf Eriksson (S).

I samband med de allmänna valen i september förra året genomfördes en folkomröstning där en majoritet röstade för en ny kommunal gymnasieskola. Under våren har konsultföretaget PwC genomfört en utredning om förutsättningarna för en kommunal gymnasieskola. Kommunstyrelsens arbetsutskott har med stöd av utredningen dragit slutsatsen att det saknas förutsättningar för att införa en kommunal gymnasieskola av god kvalitet, till en rimlig kostnad och utan betydande påverkan på övrig kommunal verksamhet.

- Utredningen belyser argument både för och emot en kommunal gymnasieskola, men sammantaget finns inte förutsättningarna, säger Rolf Eriksson vidare.

Utredningen visar att gymnasieelevernas resultat har förbättrats mellan åren 2015-2018, trots att nya gymnasieelever hänvisats till andra skolor. Det finna alltså inget som tyder på att Tibro kommuns nuvarande organisering av gymnasieskolan har medfört en sämre utbildningskvalitet för eleverna.

Av beslutsunderlaget till kommunstyrelsens arbetsutskott framgår att beslut om att starta en ny kommunal gymnasieskola skulle innebära ett stort risktagande för kommunen.

- Att en ny skola, oavsett storlek och utbildningsprogram, skulle locka elever i den omfattning som krävs för god kvalitet och försvarbar ekonomi är orealistiskt, menar Anna-Karin Johansson (C), ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ann Ohlsson (L), ledamot av kommunstyrelsens arbetsutskott, menar att det viktiga är att tibroungdomar erbjuds gymnasieutbildning.

- Vi ska erbjuda gymnasieungdomar utbildning med god kvalitet. Om gymnasieutbildningen sker i kommunal regi eller i privat regi är inte avgörande för utbildningens kvalitet, inte heller att gymnasieutbildningen genomförs i Tibro, säger Ann Ohlsson.

I den fortsatta politiska hanteringen väntar kommunstyrelsen 4 juni och slutligen kommunfullmäktige 17 juni.