Gymnasieutredning presenteras

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

16 maj 2019

Barnomsorg och utbildning

21 maj presenteras gymnasieutredningen för alla intresserade.

På uppdrag av kommunen genomförs en utredning om förutsätt ningar för en nyetablerad kommunal
gymnasieskola i Tibro. Rapporten presenteras av konsultföretaget PwC.

Alla intresserade är välkomna.

21 maj kl 14.30 eller 18.30. Plats: Tibrosalen Inredia.