Fastighetsägarfrukost kvarteret Örnen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

28 juni 2019

Näringsliv, arbete och etablering

I strålande solsken bjöds det på frukost ute på takterrassen i ett av de nybyggda husen i kvarteret Örnen. Fullt med diskussioner och samtal runt bordet och på programmet stod Tibro föreningspools arbete och Tibrobyggens dåtid, nutid och framtid.

Mattias Peterson inledde frukosten med att berätta om arbetet med näringslivsrådet som har två representanter från fastighetsägarnätverket och de frågor som diskuteras där. Han tog också upp hur viktigt det är att nätverken levererar rätt innehåll, vardagsnära frågor och vi på Tillväxt tar gärna emot förslag på ämnen att ta upp på kommande träffar.

Besöksräkning

Just nu pågår ett arbete där vi på Tillväxt ser över möjligheten att mäta besöksflöden i stan och på evenemang. Mattias berättade om mätmetoden som innebär att man sätter upp mätpunkter på vissa ställen som sedan mäter antalet mobiltelefoner som passerar platsen. Det gör det möjligt att se på vilka platser besökare och boende rör sig, hur länge de stannar och då enklare kunna utvärdera evenemang. Mätresultaten raderas automatiskt efter 12 timmar och är helt godkända enligt GDPR, det går inte att koppla personer till mobiltelefonerna. 

Tibro föreningspool

Tillsammans är vi starkare, det är föreningspoolens motto. Tillsammans jobbar sju föreningar för att förenkla och effektivisera arbetet. Med ett gemensamt kansli förenklar det för föreningarna och det blir enklare för utomstående aktörer att samarbeta, en kontakt leder till samliga föreningar. Nu sköter föreningspoolen centrumstädningen och kommer att projektleda årets ljusvandring.

Samverkan kring evenemang

För att få maximal effekt vid ett evenemang så gäller det att alla vet om att det är. Tibro föreningspool behöver sprida ordet om cuper och tävlingar här i Tibro för att boendeanläggningar, butiker och restauranger ska vara beredda på en extra strömning av besökare. Då kan man skapa extraerbjudanden eller paket för att locka besökare. Då får besökare en bättre bild av Tibro som plats och sprider den känslan vidare. Anmäl era evenemang här så kommer de upp i kalendern.

Tibrobyggen dåtid, nutid, framtid

Claes Jägevall berättade om Tibrobyggens resa historiskt och de projekt som genomförts den senaste tiden, ett av dem kvarteret Örnen där vi hade mötet. Just nu jobbar de med uppbyggnaden av Allégården som är planerat att vara klart i november.