Madeleine Holmlind - ny event- och projektkoordinator

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

3 juli 2019

Kommun och politik, Näringsliv, arbete och etablering

Madeleine Holmlind har anställts som event- och projektkoordinator på Tibro kommuns näringslivsenhet Tillväxt Tibro. Hon kommer att leda och utveckla nätverk och samarbeten kring event, aktiviteter och projekt kopplade till orts- och näringslivsutveckling. Madeleine tillträder tjänsten, som är nyinrättad, den 7 augusti.

Tillväxt Tibro arbetar mycket med event, aktiviteter och projekt i samverkan med såväl lokala företag som andra aktörer. I samband med att näringslivsutvecklaren Kristian Lagerström lämnade sin tjänst gjordes en översyn av den samlade kompetensen inom enheten, vilket resulterade i inrättandet av en helt ny tjänst.

 – Vi spetsade in oss på vad vi behövde ha för kompletterande kompetenser
för att kunna matcha den målbeskrivning kommunstyrelsen gjort för näringslivsverksamheten på ett ännu bättre sätt, betonar näringslivschefen
Mattias Peterson.

Viktig erfarenhet av evenemangsledning och centrumutveckling

Totalt intervjuades 6 av de 28 kandidater som sökte jobbet. Flera av de sökande hade goda kvalifikationer, men valet föll till slut på Madeleine Holmlind.

 – Madeleine har jobbat med centrumutveckling och centrumledning, har erfarenhet av evenemang i olika storlekar och är dessutom utbildad inom destinationsutveckling med särskild inriktning på besöksnäring. Hon har precis den bakgrund och sammansättning av erfarenheter som vi behöver, fastslår Mattias Peterson.

– Rollen som event- och projektkoordinator känns inspirerande och jag
ser stora utvecklingsmöjligheter för näringslivet i Tibro. Jag ser fram emot att bli en del av Tillväxt Tibro och tycker att det ska bli spännande att se vad vi kan åstadkomma tillsammans, säger Madeleine Holmlind.