Rikard ny vård- och omsorgschef

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

15 januari 2019

Omsorg och stöd

Rikard Strömqvist, 43, heter Tibro kommuns nya vård- och omsorgschef. Han tillträder en tjänst, som varit vakant i 13 månader.

Första dagen i nya jobbet är 21 januari. Rikard är ett bekant ansikte för många i vård- och omsorgsorganisationen. Under tre år har han varit enhetschef för demensorganisationen och nu blir han en av två verksamhetschefer under socialchefen Anneli Koivuniemi.

Rikard Strömqvist är uppvuxen i Nybro, utbildad sjuksköterska och bor i Skövde med fru och tre barn.

- Jag har arbetat i Tibro kommun även en tidigare period, berättar Rikard. Jag anställdes 2004 som enhetschef för Bäcklidens äldreboende. De sista månaderna innan jag slutade 2010 jobbade jag som demenssjuksköterska och bidrog även till skapandet av en personalpool och en ny schemamodell där många kunde höja sina sysselsättningsgrader.

Under fem år mellan de båda anställningsperioderna i kommunen var Rikard regionchef för det privata äldreomsorgsföretaget Carema, numera Vardaga.

Vad lockar som vård- och omsorgschef?

- Jag tycker att det är spännande att driva utvecklingsfrågor, samla idéer och förverkliga dem. På dagordningen under året står nya organisationen, att få den att fungera som det är tänkt. Vi kommer att börja med trygg hemgång, som är en ny verksamhet under ledning av enhetschef Jenny Johansson.

- I övrigt blir det förstås en stor portion ekonomiska frågor för min del med uppgift att använda resurserna så bra som möjligt, säger Rikard.