Förutsättningar för en ny gymnasieskola utreds efter folkomröstningen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

29 januari 2019

Barnomsorg och utbildning, Kommun och politik

En ny kommunal gymnasieskola i Tibro ska utredas. Det föreslog kommunstyrelsens arbetsutskott vid sitt möte den 29 januari. Det blir kommunfullmäktige, som formellt beslutar att beställa utredningen den 25 februari.

Det blir en extern konsult, som får utredningsuppdraget. Vilken konsult det blir är inte bestämt, det är en tjänst som kommer att upphandlas under februari. Eftersom upphandlingen inte är påbörjad än finns ingen uppfattning om kostnaden för utredningen. I uppdraget framgår att konsulten ska utreda vilka konsekvenserna blir om en ny kommunal gymnasieskola etableras.

Förutsättningar och konsekvensanalys

Kommunstyrelsens arbetsutskott formulerade tre frågeställningar, som ska besvaras i utredningen. Den första frågeställningen är vilka förutsättningar som krävs för att starta en kommunal gymnasieskola. Den andra frågeställningen är vilka konsekvenser en kommunal gymnasieskola får för invånare och näringsliv. Den tredje frågeställningen ska belysa vad de ekonomiska konsekvenserna blir för kommunen.

Beslut om nytt gymnasium väntas i juni

Utredningen ska redovisas för kommunfullmäktiges ledamöter den 20 maj och därefter för allmänheten. Avsikten är att kommunfullmäktige den 17 juni fattar beslut om att starta eller inte starta en gymnasieskola i Tibro kommun utifrån resultatet av utredningen. Närmast kommer gymnasieutredningen att hanteras i kommunstyrelsen den 12 februari.

I folkomröstningen röstade 58 procent för en återuppbyggnad av en kommunalt driven gymnasieskola. 29 procent av dem som deltog i folkomröstningen röstade nej. 70 procent av de röstberättigade deltog i folkomröstningen.