Äldrecentrum och dagverksamhet utreds

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

16 januari 2019

Omsorg och stöd

Det är flera verksamheter inom socialförvaltningen i Tibro kommun där förändringar kan bli aktuella under 2019. "Något beslut att lägga ner Äldrecentrum finns inte", förtydligar Jan Hanna, ordförande i socialnämnden.

Det är framförallt Äldrecentrum och Sociala dagverksamheten där fortsättningen utreds.

Det var socialnämnden, som den 19 november gav socialförvaltningen i uppdrag att utreda om Äldrecentrum och Sociala dagverksamheten kan förändra sina arbetssätt. Bakgrunden till uppdraget var försämrade ekonomiska förutsättningar redan i år. När socialnämnden får utredningen på sitt bord är inte klart mer än att det ska ske under våren.

Det har cirkulerat uppgifter om att Äldrecentrum är på väg att läggas ner.

- Men det stämmer inte, säger Jan Hanna. Det finns inga sådana beslut.

Sociala dagverksamheten pågår för de personer som har ett beslut för insatsen. Däremot så beslutas det inte om nya insatser sedan januari i år med anledning av den pågående utredningen. Men det finns även fler faktorer, som påverkat beslutet att inte utveckla Sociala dagverksamheten, verksamheten är i tillfälliga lokaler, som inte har lika mycket utrymme som tidigare för både personal och deltagare.

Verksamheten behöver även ha tid att jobba med ett nytt arbetskoncept, som kallas Trygg hemgång.