Var med och ta ställning under kampanjmånaden Hjotiborg mot rasism!

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

27 februari 2019

Integration och mångfald, Trygghet och säkerhet, Hjotiborg mot rasism

Vad är vardagsrasism och vad kan vi tillsammans göra för att motverka det? Med den frågan som grund drog kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg i gång en gemensam kampanjmånad den 1 mars. Under mars genomförs workshops, föreläsningar och andra aktiviteter för att öka kunskapen och medvetenheten om vardagsrasism. Var med och ta ställning du också!

Under perioden från den 1 augusti 2018 till den 30 juni 2019 genomför kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg en stor satsning för att gemensamt ta ställning mot rasism med stöd av länsstyrelsen i Västra Götaland och studieförbunden ABF Skaraborg, SISU Idrottsutbildarna, Vuxenskolan i Tibro och Studiefrämjandet i norra Skaraborg. Projektet kallas Hjotiborg mot rasism och finansieras av länsstyrelsen.

– Vi vill skapa en medvetenhet om hur våra normer, värderingar och förutfattade meningar påverkar vårt beteende och vårt bemötande och bidra till ett mer inkluderande och tryggt samhälle för alla, säger projektledaren Josefine Lindroth.

Du hittar mer information, ett kalendarium och ett unikt arbetsmaterial på vår kampanjwebb:

Omedveten rasism

Det är genom tidigare integrationsinsatser som man har upptäckt att det finns ett behov av att lyfta fram vardagsrasism. I möten med människor, såsom arbetsgivare, medarbetare, föreningsmedlemmar och företagare, har man kunnat se hur vissa grupper systematiskt hamnar i utanförskap. Ett utanförskap som baseras på etnicitet, ras eller kulturell bakgrund.

Det har även tydligt visats att det finns etniska motsättningar mellan grupper, som i sin tur skapar eller reproducerar fördomar och diskriminering. Man har genom dessa olika perspektiv kunnat se att vardagsrasism finns utspritt i hela samhället. På arbetsplatser, i skolor, på idrottsarenor och i butiker. 

Parallellt med detta finns det en enorm motvilja mot att vara rasist. Man skulle kunna påstå att rasist är bland det värsta man kan bli anklagad för att vara. Men hur kan det då finnas rasism i ett land där ingen är rasist?

– Vi menar att den mest utbredda rasismen är den som sker varje dag, utan att vi ens är medvetna om det. Det är därför vi med HjoTiBorg mot rasism riktar en strålkastare mot just vardagsrasismen, förklarar Josefine Lindroth.

Öppna föreläsningar, workshops och arbetsmaterial

En bärande tanke med projektet är att få igång samverkan mellan kommuner, företag, organisationer och föreningar för att kunna nå ut till samhällets olika delar och därigenom börja bryta normer och skapa ett klimat där alla känner sig trygga och välkomna. 

Under kampanjmånaden arrangeras föreläsningar, workshops, filmvisningar och en gudstjänst. Bland föreläsarna märks komikern Marika Carlsson, samtalsaktivisten Navid Modiri, journalisten Mina Dennert och jämställdhets- och mångfaldskonsulten Gabriella Fägerlind. Dessutom görs stora insatser inom skolan genom Teskedsorden. Teskedsordens målsättning är att få barn och ungdomar att reflektera över frågor om tolerans och respekt.

Via kampanjwebben som skapats för projektet finns det möjlighet att ta del av ett unikt arbetsmaterial med värderingsövningar samt filmer och podcasts med samtalsfrågor.

– Syftet med arbetsunderlaget är att på ett enkelt sätt uppmuntra individer och grupper att börja det viktiga samtalet om normer, mångfald och rasism, klargör Josefine Lindroth.

Tillsammans gör vi skillnad

Företag, föreningar och andra organisationer kan synliggöra sitt ställningstagande mot rasism på olika sätt under kampanjmånaden.

  • Det kommer att finnas ett sortiment av kampanjprodukter som banderoller, beachflaggor, affischer, take-away-muggar och telefonstöd. Dessa produkter finns tillgängliga i kommunernas receptioner samt på de kommunala biblioteken fr.o.m. den 1 mars. Produkterna passar både föreningar, företag, allmänheten och är ett enkelt men tydligt sätt att visa sitt ställningstagande.
  • Det går att tagga inlägg på Facebook och Instagram med #hjotiborgmotrasism
  • Det är möjligt att finnas med i uppropslistor på kampanjwebben.

– Vi måste jobba tillsammans om vi ska uppnå positiva förändringar. Vikten av att gå samman i frågor om allas lika värde är helt avgörande för att den här kampanjen ska bli lyckad, avslutar Josefine Lindroth.