Ansök om integrationsmedel

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

7 februari 2019

Integration och mångfald

Nu kan föreningar, organisationer, företag och kommunens verksamheter återigen söka pengar till integrationsfrämjande insatser. Pengarna ska användas till projekt som ska bidra till mer bestående förändringar eller förbättringar. Sista ansökan för den här ansökningsomgången är den 28 februari.

Integrationsmedlen ska antingen bidra till att främja nyanländas etablering i Tibro kommuns arbetsliv och civilsamhälle eller utveckla integrationsfrämjande verksamhet som redan bedrivs. Det är tänkt att användas för projekt, inte som ett verksamhetsbidrag. Ansökan lämnas in till kommunstrategen på Integrationsenheten i Tibro kommun.

Ansökan kan lämnas in vid tre tillfällen under året. Sista ansökningsdag för respektive ansökningsomgång är sista dagen i februari, maj samt augusti. Beslut tas inom 1 månad från det att ansökningstiden har gått ut. Totalt finns 100 000 kr för integrationsprojekt avsatt för 2019.