Förbud mot raketer med styrpinne

Telefon
0500-42 40 00

E-post
raddningstjansten@rtos.se

Besöksadress
Majorsgatan 1, Skövde

Postadress
Räddningstjänsten Östra Skaraborg
541 41 SKÖVDE

19 december 2019

Trygghet och säkerhet

I år kommer det förmodligen inte att bli lika mycket fyrverkerier som tidigare vid nyår. Från och med den 1 juni 2019 är det nämligen förbjudet för den som inte har tillstånd och rätt utbildning att skjuta iväg raketer med styrpinne.

Den ändrade bestämmelsen gäller endast raketer med styrpinne, övriga fyrverkerier berörs inte. Raketer med styrpinne är emellertid den typ av fyrverkeripjäs som nog de flesta av oss tänker på när vi hör ordet raket, en raket som sticks ner i jorden med hjälp av en pinne som avgör vilken riktning raketen får. 

Tillstånd för explosiv vara

Det som krävs för att få skjuta raketer med styrpinne är tillstånd för användning av explosiv vara samt en särskild utbildning, så kallad B- eller C-utbildning, hos en utbildningsanordnare som är godkänd av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

I kommunerna Hjo, Tibro, Karlsborg, Skövde, Mariestad, Töreboda och Gullspång är det Räddningstjänsten Östra Skaraborg som mot avgift hanterar tillståndsansökningar. 

Räddningstjänsten tillhandahåller inte några utbildningar gällande fyrverkerier eller raketer med styrpinne. Information om vilka som erbjuder sådan utbildning finns på MSB:s webbplats, se länken här nedanför:

Orsakar många bränder och personskador

En bärande anledning till att reglerna har skärpts är att fyrverkeriraketer med styrpinne står för hälften av de bränder och olyckor som leder till personskador som orsakas av fyrverkerier. Användning av fyrverkeriartiklar kan, oavsett typ, dessutom kräva polistillstånd.