Fler Tibroelever når gymnasiebehörighet

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

6 december 2019

Barnomsorg och utbildning

Nio av tio niondeklassare i Tibro är behöriga till gymnasieskolan – en ökning jämfört med 2018. Det visar en undersökning från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Tibro kommun placerar sig därmed i den övre fjärdedelen av landets kommuner.

Undersökningen visar att 89,4 procent av Tibroeleverna var behöriga till gymnasieskolan under 2019. Det är en ökning med strax under fem procentenheter från 2018. Strax över 80 procent av eleverna i årskurs nio uppnår även kunskapskraven i samtliga ämnen. 

Positiv resultatutveckling

Tibro kommun har under flera år haft en positiv utveckling när det gäller resultat i grundskolan. Sedan 2014 har både antalet elever med gymnasiebehörighet och deras meritvärden ökat för varje år.

─ Vi har lagt ner mycket arbete i projektet ”Bästa skola” och jobbar med att utveckla en samarbetskultur med eleven i fokus som ska ge eleverna en tydligare bild av mål och kunskapskrav. Vi har också haft ett ökat fokus på att utveckla och använda olika stödstrukturer, säger Malin Burman, rektor på Nyboskolan.

Behöver fortsätta stärka stödet

Även om resultaten blir bättre visar undersökningen på fortsatt stora skillnader mellan olika elevgrupper, till exempel mellan pojkar och flickor, hur elevernas migrationsbakgrund ser ut och även vilken utbildningsnivå vårdnadshavare har.

─ Tibro behöver, i likhet med övriga riket, öka likvärdigheten i utbildningen samtidigt som vi stärker arbetet med att ge elever det stöd de behöver för att kompensera för sina olika förutsättningar, säger Johan Wernvik, kvalitetskoordinator.