Var med och forma framtidens stationsområde!

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

28 augusti 2019

Byggnation, boende och miljöskydd

I höst är det möjligt för företag, föreningar och kommuninvånare att låna en yta på stationsområdet och skapa en enkel prototyp eller modell av det som de vill ska finnas på området i framtiden. Det kommer att ordnas skapar-workshops och det finns möjlighet att prata idéer med projektledaren Anders Berensson och stadsarkitekten Leif Ahnland.

The good, the bad, the ugly är ett projekt som arkitektbyrån Anders Berensson Architects genomför hösten 2019 ihop med Tibro kommun och organisationen FolkLab, som arrangerar digitala skapar-verkstäder. Syftet med projektet är att utforska möjligheterna med det gamla stationsområdet i Tibro tillsammans med företag, föreningar och invånare. Genom att använda lokala material och restprodukter från möbelindustrin ska Tibro få en helt ny publik plats skapad för och med invånarna.

Prototyper av önskade förslag

Den bärande tanken i det praktiknära forskningsprojektet är att skapa ett antal enkla prototyper av de förslag som kom fram i samband med medborgardialogen om stationsområdet som inleddes på förra årets ljusvandring. 

Högst på Tibrobornas önskelista står bland annat en park, en lekplats, en cykelbana, ett utegym, ett bibliotek, ett badhus, ett café och en restaurang. Nästa steg är att skapa prototyper av några av de här förslagen på området. Eftersom många vill att det ska skapas publika funktioner som en cykelväg, en park eller ett grönområde och en lekplats kommer Tibro kommun att föregå med gott exempel genom att bygga några prototyper som knyter an till de förslagen. 

Företagsbesök och husvagnskontor

- Jag kommer att besöka en rad företag och andra aktörer i Tibro för att få tillgång till spillmaterial och diskutera tankar och idéer som kan leda till att det tas fram ett antal enkla prototyper under hösten, säger Anders Berensson.

Det är även möjligt att ta kontakt med Anders direkt om du vill delta i projektet på något sätt. Kontaktuppgifter till honom får du fram genom att klicka på kontaktlänken överst till höger, direkt under rubriken. Anders, Leif och några av övriga medarbetare på kommunens samhällsbyggnadskontor kommer också att bemanna ett mobilt dialogkontor vid några tillfällen under hösten. De kommer att finnas tillgängliga i en svart, flockad husvagn, som dyker upp på olika platser i Tibro. I samband med torghandeln fredagen den 30 augusti är de på plats på Lilla Torget. 

Skaparworkshops på stationsområdet 26-28 september

Den 26-28 september finns organisationen Folk Labs mobila labb på plats på stationsområdet. Då är klasser, föreningar och företag välkomna att bygga skisser i stor skala med enorma mängder rör tillsammans med Folk Labs "maker guider" och konstnärer.

Aktiviteten ingår både i projektet The good, the bad, the ugly och i den 
riksomfattande turnén Sustainable Making Tour 2019, som Folk Lab genomför på uppdrag av biståndsmyndigheten SIDA för att få fler att arbeta aktivt med FN:s 17 globala hållbarhetsmål. 

Prototyper och ljus på Ljusvandringen och Julstämning

The good, the bad, the ugly kommer att presenteras under ljusvandringen den 17 oktober och Julstämning den 1 december.

På ljusvandringen är det tänkt att de första enkla modellerna och prototyperna ska visas upp samtidigt som delar av stationsområdet ska belysas på ett nytt sätt. Det mobila dialogkontoret finns på plats vid stationsmagasinet.

På Julstämning dyker ytterligare några ljusinstallationer upp vid stationsområdet, fler enkla prototyper visas upp och det samlade resultatet av projektet presenteras vid det mobila dialogkontoret på Stora Torget. 

Projektstöd från Statens Centrum för Arkitektur och Design, ArkDes

Tibroprojektet genomförs med stöd från ArkDes Think Tank, som är en del av Statens Centrum för Arkitektur och Design. I början av året gjorde de en öppen utlysning om projektpengar på totalt 1 miljon kronor till praktiknära projekt, som syftar till att öka kunskapen om hur städer kan gestaltas på ett mer hållbart och jämlikt sätt. Fem av 68 ansökningar beviljades stöd. Däribland The good, the bad, the ugly, som avslutas med ett seminarium om resultat och erfarenheter på Ark Des i Stockholm i mitten av december.