Tibrofrukost på Inredia

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

29 augusti 2019

Näringsliv, arbete och etablering

Höstens första Tibrofrukost hölls på Inredia och bjöd på ett fullmatat program. Allt från kommunens säkerhetsberedskap, forskningsprojekt från Högskolan i Skövde till vad som kommer att hända på stationsområdet.

Hur förberedda är vi på en krissituation?

Kommunens säkerhetschef Ola Johansson berättade om det allmäna säkerhetsläget i Sverige, om ökad gråzonsproblematik och om riksdagens beslut om totalsförsvarsplaneringen.

Han berättade om kommunens del i det civila försvaret, som den samhällsaktör närmast medborgarna har kommunen ett stort ansvar för den enskildes skydd och säkerhet vid kris eller höjd beredskap. Som tillexempel omsorgsverksamhet, dricksvattenförsörjning, energiförsörjning, renhållning och stadsnät mm. 

Prioriterade uppgifter under 2018-2020 är

  • kompetenshöjande åtgärder gällande totalförsvar
  • skapa stärkt säkerhetskultur/säkerhetsskydd
  • krigsorganisation och krigsplacering
  • alternativ ledningsplats för kommunledningen

Från stabilt till expansion!

Danilo Brozović, forskare HIS presenterade resultaten av en forskning de har gjort på stabila företag i Skaraborg som under kort tid har vuxit med över 50%. Hans forskning har fokuserat på små och medelstora företag, genom intervjuer med 91 företag kom han fram till följande framgångsfaktorer. 

  • Viljan att växa!
  • Nya personer in i företaget. Exempelvis ägarförändring, ny styrelse eller generationsskifte.
  • Nya marknadsmöjligheter, som nya produker, nya kunder eller andra nya möjligheter.

En annan faktor som var viktigt för tillväxt var branschnätverk och lokala nätverk, något som hindrade tillväxt var brist på kompetent personal.

 

Fredrik Tidholm, Connect Väst

Connect Väst

Fredrik Tidholm presenterade kort om Connect Väst möjlighet att hjälpa företag som vill växa genom analyser och coachning. Genom ett stort kontaktnät kan Connect Väst koppla ihop företag som vill växa med andra som gjort liknande resa. 

 

Leif Ahnland och Anders Berensson

Vad händer vid stationsområdet?

Vår stadsarkitekt Leif Ahnland tillsammans med arkitekten Anders Berensson berättade om deras projekt The good, the bad, the ugly på stationsområdet. På förra årets ljusvandring fick Tibroborna komma med förslag på vad de vill anvnda stationsområdet till, nu kommer vissa av dessa idéer provas på. Tillsammans med arkitektstudenter från Chalmers, Folklab och Tibroföretag kommer det att tas fram prototyper till området. I liten skala eller full skala, det återstår att se. Vill du vara med på resan? Kontakta Leif Ahnland. 

Forskning på Brittgården

Heidi Svenningsen Kajita, forskare KTH arkitekturskola, berättade om det pågående forskningsprojektet på Brittgården. Hur arkitekten Ralph Erskines byggnader och de allmäna ytorna runt omkring uppmuntrade till aktivitet. Hon har tidigare jobbat med projekt där medborgardialog har varit en stor faktor och kommer hjälpa till i processen med stationsområdet tillsammans med Leif och Anders.