Bred samverkan om stadsplanering i Tibro i höst

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

28 augusti 2019

Byggnation, boende och miljöskydd

I höst kommer Tibro kommun att ha ett tydligt fokus på samhällsplanering i dialog med stadsbyggnadsforskaren och arkitekten Nils Björling, masterstudenter från Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, arkitekten Anders Berensson, organisationen FolkLab och företag, föreningar och invånare i alla åldrar i Tibro.

– Vår målsättning är att vi ska utveckla vårt sätt att arbeta med samhällsplanering och bidra till en hållbar samhällsutveckling, fastslår stadsarkitekten Leif Ahnland.

Workshops, planeringdagar och fullskaleexperiment

Det blir en intensiv höst med en rad informations- och dialogmöten, workshops, utbildningsdagar och experiment med inriktning på stadsutveckling och samhällsplanering. Det beror på att Tibro kommun är involverad i tre parallella utvecklingsprojekt, som är kopplade till varandra.

Tibro kommun drar igång arbetet med en ny översiktsplan genom att genomföra workshops för projektgruppen som ska leda planarbetet, politiker och referenspersoner från alla berörda kommunala enheter och de kommunala bolagen. Resultatet av workshoparna ska ligga till grund för en programhandling, som beskriver vad den kommande översiktsplanen ska innehålla.

Arkitekturstudenter från hela världen kartlägger Tibros möjligheter

Delar av kursen "Planning and Design for Sustainable Development in a Local Context", som arrangeras av Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, genomförs i Tibro. Det innebär att en grupp med 35 studenter från hela världen kommer att genomföra en analys av Tibros möjligheter och utmaningar och ge förslag på hur kommunen kan utvecklas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Studenterna kommer att besöka Tibro tre gånger i höst för att kunna skaffa sig en så nyanserad bild som möjligt av kommunen och Tibro som ort. De erbjuds föreläsningar och rundturer och ska själva genomföra intervjuer och fältstudier.

Praktiknära forskning med experiment på stationsområdet

Projektet The good, the bad, the ugly genomförs för att skapa förutsättningar för en konstruktiv utveckling av stationsområdet i dialog med invånarna i Tibro. Under hösten blir området en stor experimentplan, där det är möjligt för företag, föreningar och invånare att låna en yta och bygga modeller och prototyper av det man skulle vilja fanns där i framtiden.

– Vi har just nu en helt unik möjlighet att få nya perspektiv på hur Tibro kan utvecklas i och med alla samarbeten och det faktum att vi kan använda stationsområdet som en kreativ experimentyta. Det ska bli spännande att se vad det leder till, konstaterar Leif Ahnland.