Kommunalrådet glad över rondell

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

29 augusti 2019

Kommun och politik, Trafik och teknisk service

Tibro kommun har under många år haft önskemål om en rondell i korsningen väg 49 och väg 201, d.v.s. där trafiken från Fågelviksleden möter 49-an. Och under andra halvåret 2019 byggs rondellen eller cirkulationsplatsen.

- Vi har politiskt önskat rondellen i flera mandatperioder. Rondellen var nära för några år sedan, men senarelades av Trafikverket. Vi är glada för att den äntligen byggs, säger kommunalrådet Rolf Eriksson.

- Bakgrunden är att det är många som velat se en rondell där, fortsätter Rolf Eriksson. Det handlar dels om trafiksäkerhet, dels om framkomlighet.

Kommunen är medfinansiär.

- Kommunen svarar för hälften av kostnaderna. Men det är väl investerade pengar, säger Rolf.

Rondellen beräknas vara klar före årsskiftet. Trafikverket förvarnar redan nu att det periodvis kommer att bli minskad framkomlighet. Det kan dessutom bli aktuellt med sänkning av hastigheten.

Rondellen är kostnadsberäknad till 13 miljoner kr och kommunens andel är 5,2 milj kr.