Stomresning och montering av ytterväggar på Baggeboskolan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

1 april 2019

Barnomsorg och utbildning, Byggnation, boende och miljöskydd, Baggeboskolan

Arbetet med monteringen av de bärande konstruktionerna på Baggeboskolan fortskrider planenligt. Företaget UPB är snart klara med monteringen av skolans stomme och monteringen av icke-bärande ytterväggar pågår för fullt. Läs mer i april månads nyhetsbrev.

Stommen, som består av stål och betong, har tillverkats och levereras av det lettiska företaget UPB, som även ansvarar för monteringen på plats. Arbetet utförs i tre etapper. Stålpelare, stomstabiliserande trapphusväggar, stålbalkar och betongbjälklag har satts upp i hela skolbyggnaden. En del monteringsarbete återstår på plan 2.

Monteringen av icke-bärande ytterväggar, så kallade utfackningsväggar, pågår också. I nuläget är ungefär 4/5 av dessa väggar på plats. Väggarna tillverkas av KMT i Estland och monteras av personal från NCC. Monteringen sker med mobilkran. Väggarna, som senare kommer att kläs med ett ytskikt av tegel, levereras med inmonterade fönster. 

I maj väntas yttertaket monteras. Monteringen av taket, som också är tillverkat på fabrik, tar 2,5 vecka. Att prefabricera det innebär att man får tätt hus snabbt och minimerar risken för att bygga in fukt.