Nytt lärcentrum i Skaraborg

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

12 april 2019

KOMPETENSCENTER, Barnomsorg och utbildning

Skolverket har beviljat statsbidrag för att starta upp ett nytt Lärcentrum för kommunerna Skövde, Skara, Tibro, Karlsborg och Hjo och därmed bygga upp en gemensam lärcenterfunktion.

– Ett lärcentrum i Tibro kommer skapa fler möjligheter för våra invånare att få den utbildning de behöver och vill ha. Tibro Kompetenscenter arbetar redan idag för att höja utbildningsnivån i kommunen. Detta samarbete tar oss ytterligare ett steg i rätt riktning, säger Eva Gustavsson, verksamhetschef på Tibro Kompetenscenter.

Snabbare och effektivare kompetensförsörjning

Skövde kommun har en sammanhållande roll i projektet och skriver i ett pressmeddelande idag:

Kompetensförsörjningen i samhället är en nyckelfunktion för ökad tillväxt – både inom det offentliga och privata arbetslivet. Den kommunala vuxenutbildningen är den verksamhet som snabbast och effektivast kan möta upp denna kompetensförsörjning. Tanken är att utforma hur samverkan kan fördjupas för att ge största möjliga nytta till medborgarna i samverkande kommuner genom en tillgänglig och likvärdig utbildning av hög kvalité. Målet är att kommuninvånarna ska erbjudas ett brett utbildningsutbud samt en likvärdig och flexibel utbildning. Lärcentrum innebär dessutom en större möjlighet för mindre kommuner att nyttja andra kommuners resurser och utbildningsutbud.

Positiv framtidssatsning

– Det här är ett mycket positivt steg mot en samverkan över kommungränserna för att stötta upp den kompetensbrist som råder ute i samhället. Arbete och kompetensförsörjning är en av hörnstenarna i statens satsning inför framtiden inte minst här i Skaraborg, säger Johan Strömberg, avdelningschef, Avdelning Vuxenutbildning och Arbetsmarknad, Skövde kommun.