Asfaltering på sparlåga

2 oktober 2018

Trafik och teknisk service

Olösta upphandlingsfrågor medför att kommunens asfaltering går på sparlåga.

Under 2018 har Tibrobor noterat att kommunen asfalterat i onormalt liten omfattning. Skälet är att ett nytt avtal med asfaltsleverantören dragit ut på tiden och ligger för närvarande hos förvaltningsrätten för avgörande. Akuta asfalteringar kan bli fråga för direktupphandling. När asfalteringen kan normaliseras är svårt att säga, men i dagsläget sker asfaltsarbeten undantagsvis.