Mattias Peterson blir ny näringslivschef i Tibro

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

14 november 2018

Kommun och politik, Näringsliv, arbete och etablering

Mattias Peterson från Hjo tar över rollen som näringslivschef i Tibro vid årsskiftet. Han kommer närmast från en tjänst som näringspolitiskt ansvarig i Fastighetsägarna och har under hela 2000-talet haft ledande befattningar inom olika intresseorganisationer med koppling till näringslivet. Han tillträder sin tjänst den 7 januari. "Det ska bli väldigt inspirerande att jobba med näringslivsfrågor som en del av samhällsutvecklingen i en liten ort som Tibro som präglas av entreprenöranda och engagemang", säger han.

Mattias är 50 år och bor sedan många år tillbaka i Hjo. Han har under sin yrkeskarriär bland annat arbetat som regionchef för Företagarna i Skaraborg och som regionchef
för LRF i Skaraborg. Sedan 2007 har han varit ansvarig för hanteringen av näringspolitiska frågor i organisationen Fastighetsägarna i Jönköpings län och
Skaraborg. Inom ramen för det uppdraget har han arbetat med ortsutveckling, mediehantering, nätverkande och lobbyarbete i de 28 kommunerna inom det
aktuella området. Nu väljer han att gå in i en roll där han får arbeta lokalt med
orts- och näringslivsutveckling på ett både strategiskt och operativt sätt.

 – Det som lockar mig mest är möjligheten att få vara med och aktivt påverka
utvecklingen lokalt i Tibro. Jag har alltid arbetat med att påverka och inspirera
kommuner och andra offentliga verksamheter till utveckling utifrån en specifik
grupps intresse. Nu blir jag direkt involverad i den typen av arbete med hela
näringslivets och allmänhetens bästa för ögonen, framhåller Mattias.

Tror på kraften i den lilla orten

Mattias har en positiv bild av Tibro och han har medvetet sökt sig till orten,
både för att han uppskattar det breda näringslivet och engagemanget som
finns där. Och för att han ser klara fördelar med att arbeta i en liten
kommun.

 – Det ska bli väldigt inspirerande att jobba med näringslivsfrågor som en del av samhällsutvecklingen i en liten ort som Tibro som präglas av entreprenöranda och engagemang, säger han. 

 – Tibro är väldigt entreprenöriellt och det finns en vana i att arbeta tillsammans som jag uppskattar, konstaterar han. Ett bra samarbetsklimat och närheten till varandra gör att det finns bättre förutsättningar för att mötas och komma fram till fungerande, pragmatiska lösningar som gynnar näringslivet som helhet och Tibro i stort.

Starkt engagemang för samhällsutveckling
och stor erfarenhet av nätverksbyggande

Mattias kommer att ägna den första tiden som näringslivschef åt att lyssna in och
lära känna sina medarbetare på Tillväxt Tibro, Tibro kommuns ledning och Tibroföretagarna. Allt med målet att kunna förvalta det som är bra och föra in
energi i olika utvecklingsprocesser, där det behövs.
 – Jag kommer att tillåta mig att vara ”ny på jobbet” i varje enskild fråga så länge det behövs för att jag ska förstå vad som bör bli kärnan i mitt uppdrag så att jag kan agera på ett så professionellt sätt som möjligt i alla lägen, betonar Mattias.

Vad kan du, med din bakgrund och dina egenskaper, tillföra i din nya roll?

 – Jag har en bred erfarenhet av att arbeta strategiskt med näringslivs- och samhälls-utveckling som gör att jag har en god uppfattning om vilka faktorer som behöver införlivas i olika processer för att nå resultat. Jag är van vid nätverksbyggande och har, med mitt sociala sätt, en förmåga att bygga relationer som jag hoppas ska vara till gagn i mitt nya uppdrag, säger han.

Vill jobba lösningsinriktat tillsammans med andra

Mattias beskriver sig som en driftig, nyfiken och prestigelös person som vill framåt, som vill förbättra och utveckla saker tillsammans med andra. Nu ser han fram emot att kunna göra det i Tibro.
 – Jag har svårt för att se problem, även om inte alla aktörer har samma utgångspunkt, samma syn på saker. Jag vill göra skillnad och tror på kraften i att arbeta lösningsinriktat i samverkan med andra. Det ser jag som det viktigaste i min roll som näringslivschef, fastslår han.