Enkät kollar hur Tibroborna mår

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

13 mars 2018

Kommun och politik

Vartannat år genomför Folkhälsomyndigheten enkätundersökningen som riktar sig till befolkningen i åldrarna 16-84 år. Enkäten syftar till att både ta reda på hur befolkningen mår och att följa förändringar i hälsa över tid.

Resultaten används därefter i planeringen av folkhälsoinsatser i länet för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Du kan besvara enkäten antingen via pappersenkäten du får i brevlådan eller via webben.

Västra Götalandsregionen har tagit fram en webbsida med information om enkäten, resultat från tidigare år och en sida med ”Frågor och svar”: www.vgregion.se/folkhalsoenkaten

Vid frågor kring enkäten och dess innehåll, kontakta Barbara Rubinstein, barbara.rubinstein@vgregion.se, Tel: 070 - 571 25 13.