Räddningstjänstens rapport om Allégårdsbranden

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Del av försättsbladet till Räddningstjänstens rapport om Allégårdsbranden den 26/1-18.

2 juli 2018

Omsorg och stöd, Trygghet och säkerhet

Tidigare i våras presenterade Räddningstjänsten resultatet av sin undersökning gällande branden på Allégården. Nu kan du ta del av rapporten här på tibro.se.

Av olycksundersökningen framgår det bland annat att branden hade ett mycket hastigt förlopp med snabb brandtillväxt, att det fanns vissa brister i det tekniska brandskyddet, men att de tekniska systemen i huvudsak bedöms ha fungerat vid branden.

Rekommenderade åtgärder 

I rapporten anges vilka åtgärder som fastighetsägaren, Tibrobyggen, bör vidta för att brandskyddet ska vara fullvärdigt. Räddningstjänsten betonar att även Tibro kommun och andra kommuner bör säkerställa att äldreboenden och andra byggnader med människor med funktionsnedsättning har ett fullgott brandskydd. Bland annat betonas vikten av att kommuner bör vara särskilt noggranna vid granskningen av brandskyddet vid ombyggnationer.