Kommunen erbjuder djurfoder

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

11 juli 2018

Byggnation, boende och miljöskydd, Näringsliv, arbete och etablering

Torkan drabbar många i Tibro och Skaraborg. Den som är i behov av djurfoder kan nu kontakta kommunen, det finns mark där gräs kan slås.

I och med den extrema torkan som råder vill Tibro kommun hjälpa kommunens djurhållare med foder/bete till sina djur.  Tibro kommun äger mark, där gräset skulle kunna klippas eller slås av och användas som djurfoder. Det finns även privata fastighetsägare, som också har mark att erbjuda.

Är du intresserad av att slå av en gräsyta till foder kontaktar du samhällsbyggnadsförvaltningen via Tibro kommuns växel 0504-180 00.

Under semesterperioden kan kommunen inte ta emot ansökningar på annat sätt. Regler att förhålla sig till:

  • I första hand erbjuds företag och privatpersoner inom Tibro kommun.
  • Efter förfrågan ska den efterfrågade ytan godkännas av Tibro kommuns ansvarige och först därefter får ytan klippas.
  • Arbetet ska utföras professionellt. Efter att arbetet är klart ska ytan ska ge ett gott intryck.
  • Ingen ersättning betalas för klippning eller slåtter, arbetet sker helt på den sökandes bekostnad.
  • Tibro kommun frånsäger sig även ansvar i det fall foder från våra ytor orsakar skador på sökandens personal, djur eller maskinella utrustning.
  • När balarna är plastade och klara ska de utan dröjsmål plockas bort från den aktuella gräsytan.
  • Foder får inte säljas vidare utan får enbart användas som foder till de egna djuren.