Bevattningsförbudet utökas

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

5 juli 2018

Byggnation, boende och miljöskydd, Trafik och teknisk service

Bevattningsförbudet i Tibro utökas på grund av torkan. All bevattning med kommunalt dricksvatten är fortfarande förbjuden. Därutöver har Länsstyrelsen fattat beslut om att förbjuda uttag av vatten från länets små och medelstora vattendrag.

Torsdagen den 4 juni fattade Tibro kommun beslut om ett generellt bevattningsförbud. Bevattningsförbudet, som gäller tills vidare, innebär att all bevattning med dricksvatten är förbjuden. 

- Vi uppmanar alla att vara extra varsamma med vårt gemensamma dricksvatten och inte förbruka mer vatten än vad som är absolut nödvändigt, säger Tibros VA-chef Mikael Jonsson.

Överträdelser kan medföra avstängning

Den som inte följer det generella bevattningsförbudet det riskerar att få sitt vatten avstängt.
- Vi kan stänga av vattnet till en fastighet vid missbruk, vilket innebär att innehavaren tvingas hämta vatten på kommunens vattenverk istället, klarlägger Mikael Jonsson.

Nytt förbud mot att använda å- och bäckvatten

Torsdagen den 5 juli fattade Länsstyrelsen beslut om att förbjuda uttag av vatten från länets små och medelstora vattendrag på grund av låga vattennivåer. Förbudet innebär att det inte är tillåtet att pumpa upp vatten när vattentillgången är begränsad eftersom det då finns risk för skada på naturmiljön. Den som bevattnar utan tillstånd eller i strid med lämnat tillstånd riskerar åtalsanmälan och kan fällas för brott mot miljöbalken. Bevattnare som har tillstånd för sin verksamhet från Mark- och miljödomstolen ska följa de av domstolen fastställda villkoren.

Som en följd av Länsstyrelsens beslut har Tibro kommun upphört med all bevattning av kommunala gräsplaner. Även föreningarna Fagersanna IF och Hörnebo SK har informerats om beslutet.