Nya avgiftsnivåer inom barnomsorg och skolbarnsomsorg

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

12 december 2018

HUVUDWEBB, Barnomsorg och utbildning, Kommun och politik, Häggetorpsskolan, Ransbergs skola, Smulebergsskolan

Avgiftstaxan ändras för barnomsorgen/skolbarnsomsorgen från och med 1 januari 2019. Det som påverkar avgiften är vårdnadshavares/förälders/hemmets bruttoinkomst, antal placerade barn i förskola och skolbarnomsorg och det fastställda avgiftstaket.

Staten har beslutat om ändringar i Förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Tibro kommun har tillämpat maxtaxa sedan 2002. Denna ändring betyder att inkomsttaket indexeras och det innebär att den maximala avgiftsnivån kommer att höjas varje år.

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) blir från om med 1 januari 2019 - 47 490 kr.

De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas i nedan tabell och kommer att tillämpas av Tibro kommun från och med 1 januari 2019.


Förskola                           Avgiftstak                  Dock högst...
Barn 1                               3%                              1425 kr
Barn 2                               2%                                950 kr
Barn 3                               1%                                475 kr
Barn 4                                0%                        


Fritidshem                         Avgiftstak                    Dock högst...
Barn 1                                 2%                               950 kr
Barn 2                                 1%                               475 kr
Barn 3                                 1%                               475 kr
Barn 4                                  0%