Höjd taxa för vatten och avlopp från och med den 1 januari 2019

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

27 december 2018

Trafik och teknisk service

Från och med den 1 januari 2019 höjs VA-taxans brukningsavgift med 3,1 procent. För en villa med fem rum innebär det en höjning med 105 kronor per år.

Senaste höjningen gjordes den 1 januari 2015.

Anledningen till höjningen är ökade kostnader för löner och köpta tjänster, samt kostsamma investeringar i det kommunala ledningsnätet.

Anslutningsavgiften och anläggningsavgiften höjs inte.

Beslutet togs av kommunfullmäktige den 17 december 2018.