Folkomröstning på politikernas bord

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

18 december 2018

Kommun och politik

I samband med valet till kommunfullmäktige i september genomförde Tibro kommun en folkomröstning om kommunal gymnasieskola. Resultatet av folkomröstningen kommer på politikernas bord i samband med kommunstyrelsens arbetsutskott 29 januari.

I folkomröstningen röstade 58 procent för en återuppbyggnad av en kommunalt
driven gymnasieskola. 29 procent av dem som deltog i folkomröstningen röstade nej. 70 procent av de röstberättigade deltog i folkomröstningen.

Den fortsatta hanteringen av folkomröstningen kommer att finnas på kommunstyrelsens dagordning 15 januari som en informationspunkt. Folkomröstningen blir därefter ett ärende på nya mandatperiodens första möte med kommunstyrelsens arbetsutskott, som tar ställning till den fortsatta processen för vidare hantering i kommunstyrelsen 12 februari och beslut i kommunfullmäktige 25 februari. Vad beslutsärendet i kommunfullmäktige förväntas omfatta vet vi alltså inte förrän arbetsutskottet tagit ställning i slutet av januari.